fredag 30 maj 2008

Ansvar Sveriges Kommuner och Landsting? - Jo tjena!

Nu sitter arbetsgivarsidan och myser (återigen) - de tycker att de lyckats så bra - att de är så duktiga på att förhandla ("ingen muckar minsann med oss - vi är hårda och sluga").
Hm..., offentliganställda sitter alltid i ett sämre förhandlingsläge jämfört med de privatanställda - här är det skattepengar som ska fördelas. Detta ställer givetvis stora krav på arbetsgivaren, att inte utnyttja sitt läge till max, utan att ta ansvar - kortsiktigt och långsiktigt - att se till medborgarnas bästa (inte framförallt ekonomiska vinster, aktieutdelningar, marknadsandelar, etc. - som i privata sektorn).

Sveriges Kommuner och Landsting för nu en personalpolitik som gör att kompetens kommer att lämna sjukvården - att att kompetens INTE kommer att söka sig till densamma.
Skolan/förskolan och vårdsektorn behandlas på samma sätt! Och till stora delar övrig offentlig sektor. M.a.o. - vi kommer få en försämrad sjukvård, äldrevård och en försämrad skola, etc.
Den offentliga sektorn dräneras på duktig/kompetent personal - en successiv nedmontering. Medborgarnas bästa står inte i fokus!
Arbetsgivarsidan agerar marionetter åt regeingen - ty allt är helt i linje med Alliansens anda.

Ansvarsfullt Sveriges Kommuner och Landsting?... hm...jodu - tjena!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=774621
http://www.aftonbladet.se/ledare/arbetsliv/article2481842.ab

torsdag 29 maj 2008

Alliansens systematiska könsdiskriminering!

"Vi har alltså en utrikesminister som kränker mänskliga rättigheter, en jämställdhetsminister som inte har några invändningar och en statsminister som inte bryr sig."
(Förre JämO, Claes Borgström")

Inga nyheter precis - framförallt Kd, M och C har alltid fört en könsdiskriminerande politik - även fp har under de senaste åren rättat in sig i ledet.
Dock riktigt bra att organisationen Kvinna till Kvinna granskat detta på ett vetenskapligt sätt - satt strålkastaren på regeringen - och redovisar fakta svart på vitt!
Att tydliggöra för våra medborgare vad vi har för regering är alltid bra!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=774246

onsdag 28 maj 2008

Elitklasser! - Ogenomtänkta förslag duggar tätt från major Björklund!

Elitklasser"...tja - bara begreppet känns helt surrealistiskt.

* Så fort någon/några fördjupar sig mer inom ett eller några ämnen (enligt Björklunds förslag) så skulle De alltså vara någon sorts elit? Med det resonemanget så har vi idag redan massor av elitklasser både i grundskolan och i gymnasieskolan, t.ex. musikklasser, olika inriktningar inom media och idrott samt en hel del yrkesprogram... (inriktningar och program där det ofta är inträdes- antagningsprov osv ). Men dessa utbildningsformer (klasser) benämner Björklund inte som "elit"? Björklund har helt enkelt en sjuk människo- och världssyn. När det handlar om teoretiska ämnen som natur- och samhällsvetenskap, DÅ kan vi börja prata om elit? (enligt Björklund).

* Behovet av "elitklasser" finns inte! Skol- och kursplaner är redan utformade så att utbildningarna ska bedrivas utifrån elevens behov, egna mål, kapacitet, osv (en individualiserad skola) - så de elever som vill läsa i ett högre tempo, med mer djupkunskaper, osv. - de har redan idag rätt till det!!!

* Istället för att skapa något "nytt" - "elitklasser" (ett system som tydligt sorterar elever) - så ska skolan (och då kanske framförallt gymnasieskolan) stärkas i den form som är idag!

* Om det införs sorteringsklasser/elitklasser på gymnasiet - vem/vilka vill gå i en "vanlig" klass när det finns en "finare" elitklass. Och vem/vilka arbetsgivare vill anställa någon som "bara har gått i en vanlig klass"?

*Lite konstigt att lärarförbunden och Mona Sahlin ställt sig försiktigt positiva till förslaget. Givetvis ska skolan ge goda möjligheter till fördjupning, ge goda förutsättningar för olika lärstilar och olika tempo i inlärningsproesser. Men det är någonting helt annat än elitklasstänkande!

Nej - förslaget är bara dumt!

tisdag 27 maj 2008

Svar från Reidar! "Eftersom jag, precis som du skriver, är så..."

Fick ett trevligt svar från Reidar där han visar att han knappt har förstått någonting av vad jag skrev i mitt öppna brev till honom. Det klassiska uttrycket "god dag yxskaft" kommer väl till pass - DET var ett tag sedan ;-)

Reidars svar - med mina svar tillbaks - finns här nedan som kommentar.
(Läs hur en självdestruktiv människa uttrycker sig. Ordet obegåvad nyttjas i stor utsträckning!)

måndag 26 maj 2008

Inkomstklyftorna ÖKAR i Sverige!

Robert Gidehag för ett helt sjukt resonemang kring löneklyftorna i dagens Sverige. Han menar bl.a. att det i media konstant framförs en felaktig/vinklad bild - att det i alltför stor utsträckning är extremer som jämförs (t.ex. VD i börsbolag - långtidsarbetslösa).
Vad Gidehag sedan gör i sitt debattinlägg är att redovisa extrema exempel för att försvara sin tes (att det är FÖR SMÅ löneskillnader i Sverige). Han framför bl.a. att när en stackars tjänsteman måste; "köpa ett hus för fyra miljoner i stället för en miljon – där försvinner drygt 8000 i boendekostnader" - och en stor uppsättning kostymer och en Audi kostar också massor av pengar (snyft, snyft)...För i helvete Gidehag - INGEN TVINGAR höginkomsttagare att leva i lyx! Skippar de I-landsproblematiken med masskonsumtion så syns den gigantiska inkomstklyftan än tydligare. De mellan 10 och 20 000 kronor som ofta skiljer mellan en låg- och en höginkomsttagare - de pengarna GÖR skillnad, stor skillnad!

"I princip ingen i Sverige kan bli rik på arbete" - skriver Gidehag. Ett rent surrealistiskt uttalande! Frågan är hur rikedom skall definieras - när är någon rik?
Rik då det gäller pengar - det är man absolut då man har mer än 20 000 kr kvar efter skatt - så är det i min värld!
Jag tror jag delar "den världen"/den synen med ganska många svenskar!

http://www.aftonbladet.se/debatt/article2519896.ab

Öppet brev till Reidar Carlsson:

Reidar Carlsson var återigen igång och skrev en sanslös ledare i Norrtelje Tidning ("Något annat än flumskola", 20080520).


Hej Reidar!

Jag låg i sjuksängen på Norrtälje sjukhus nu i veckan och läste din ledare angående flumskola. Något som nu har förbryllat mig många gånger är att du så ofta framfört åsikter och tankar om någonting som du så uppenbart saknar kunskaper om – nämligen skolan.
Jag undrar mycket varför du inte tar reda på saker innan du yttrar dig – varför du inte frågar människor som arbetar inom skolan (eller åtminstone söker information/fakta via t.ex. skolverkets hemsida), osv.
Det blir ju så fel! Du förmedlar felaktigheter och du framställer dig själv som en ganska obegåvad person (framförallt alla vi i skolvärlden ser dig så) – och allt helt i onödan (det är ju som sagt bara att ta reda på saker innan man skriver).

Du skriver bl.a;

Den största knäckfrågan i samtalen lär bli regeringens förslag att införa skriftliga omdömen i årskurs 1. Dessa omdömen är socialdemokraterna helt emot, eftersom de menar att de innebär betyg från årskurs 1.

Socialdemokraterna är INTE emot omdömen – det är betygsliknande omdömen man är emot – och det är en STOR skillnad.

Du skriver också;

”Men även om socialdemokraterna släpper kravet på förbud mot skriftliga omdömen”

samt

”Det är helt omöjligt att förstå varför socialdemokraterna tycker att lärarna muntligt skall kunna ge föräldrarna information om hur det går för deras barn, men vara förbjudna att ge samma information skriftligt.”

??? Det finns inget krav på förbud mot skriftliga omdömen…återigen – det är betygsliknande omdömen socialdemokraterna är emot!

Skriftliga omdömen finns det redan idag (IUP – individuella utvecklingsplaner, finns i grundskolan och även i förskolan) – och det är mycket bra! Något bättre system finns inte!

Jag ska förklara skillnaden för dig Reidar!
Skall man ha betygsliknande omdömen så kräver det att det finns betygskriterier för varje år i skolan (något som inte finns idag – det finns betygskriterier för år 9 och uppnåendemål för år 5, även mål att sträva mot för år 5 och år 9).
Att sätta upp betygskriterier för år 1 är dumt och i princip omöjligt. Eleverna utvecklas otroligt olika från förskoleklass till år 3 (de utvecklas mycket olika senare också – men spännvidden i utvecklingen är då inte riktigt lika stor). M.a.o. så är det enfaldigt och ologiskt att sätta upp uppnåendemål (betygskriterier) för år 1. Och då går det inte heller att skriva betygsliknande omdömen i år 1.
Med betygsliknande omdömen så kan lärarna få i uppdrag att skriva till en 7-åring; ”Du uppnår inte målen – Du är inte godkänd”. Är det utvecklande? Är det mänskligt?

Omdömen ska vi dock skriva såklart! (och det finns som sagt redan – IUP). Jag är INTE emot bedömningar och det är socialdemokraterna inte heller. Det ingår tydligt i lärarens uppdrag att hela tiden bedöma eleverna (bedöma kunskaper/färdigheter, vad som uppnåtts, vad som kan/bör utvecklas och hur utvecklingsvägen ska stakas ut). Det är absolut inte något fel (eller farligt) att bedöma, det viktiga är att det finns tydlighet i systemet (för lärare, elever, föräldrar) vad som ska bedömas och hur saker ska bedömas.
Något som är kvalitativt ÄR skriftliga kommentarer/omdömen!
Betyg (betygsliknande omdömen) däremot – med några bokstäver eller siffror – säger nästan ingenting om vad eleverna kan, vilka styrkor eleven har, vad som kan/bör utvecklas, hur vägen för/till utveckling ska se ut, etc. (det är i princip bara läraren som vet vad som döljer sig bakom betyget – kriterierna, förklaringarna/förtydligandet/förmedlandet till elev och föräldrar kan bara göras med utförliga skriftliga och muntliga kommentarer).

Du skriver slutligen också;

”…visa att den nya skolan innebär något nytt, något annat än den socialdemokratiska flumskolan.”

Varifrån kommer den här fantasin om en flumskola som du (och en del andra borgerliga) ofta framför? Kan du peka ut någon sådan flumskola?
Det sitter ingen partistämpel på entrédörren till våra skolor som säger att detta är en socialdemokratisk skola (varifrån har du fått det?)…
Vilka vill du kränka genom att kalla skolan i Sverige för flumskola? (För det är många som känner sig kränkta när du och andra framför sådana ord/tankar/åsikter). Det är INGEN som arbetar i de svenska skolorna som känner igen sig i beskrivningarna om att skolan idag skulle vara flummig.

Vad har du för kunskaper om den svenska skolan? Vad får du alla tokiga idéer och tankar ifrån?
Har du några frågor så hör gärna av dig framöver - så ska jag hjälpa dig!


Med vänlig hälsning! /Måns Nilsson

Avveckla Komvux?

Livslångt lärande? - Snart något bara för dem som har råd!

Regeringens politik underlättar inte precis för vuxna människor med "fel" utbildning - eller de som saknar utbildning. Idag har Komvux färre platser att erbjuda i 70% av våra kommuner - 30 000 färre platser - jämfört med 2003. Genom en sådan politik har regeringen sparat 600 miljoner (1/3 av anslagen till Komvux).
Motivet från regeringen är: det är god konjunktur!
Konstigt motiv? God konjunktur är ju = perfekt tid att utbilda, vidareutbilda, ombilda, utveckla, "våga" osv.
Senaste dagarnas debatt om outbildade lärare är et utmärkt exempel. Den statliga utredingens förslag är utmärkt (att bara tillåta skolorna att fastanställa behöriga lärare). Men då behövs möjligheten för alla obehöriga i skolan att få vidareutbilda sig - och många behöver då gå vägen via Komvux!
Det ser ut på ett liknande sätt innom många sektorer i Sverige!
M.a.o. - Komvux behövs - för att stärka arbetsmarknaden i Sverige och för att ge vuxna människor möjligheter till livslångt lärande (något som jag tror att Alliansen också basunerat ut?).
Komvux behöver stärkas och utvecklas - inte avvecklas.
Vi måste ta tillvara alla människors kompetenser samt möjligheten att utforma ett samhälle där människor kan känna att det hamnat rätt/där de behärskar det de arbetar med, m.a.o. ett kompetent samhälle!