torsdag 9 oktober 2008

Samarbetsförmåga och finanskaos

Extremintensiv vecka tillryggalagd – extremintensiv helg framför mig.

Lyckats pussla ihop denna arbetsvecka på ett tillfredställande sätt – trots sjukdomar, dubbelbokningar, 150% jobb, kommunröra, finanskaos...

Positiva ögonblick:
1. Två döttrar med skön humor som dessutom är enormt kloka och kreativa.
2. Min klass, som visade enastående samarbetsförmåga/kämparglöd/uppfinningsrikedom och
peppning under 7:ornas dag i Norrtälje (fin 2:a plats bland kommunens skolor/klasser).
3. En son som det är superhärligt att ligga och snacka med vid nattningen.

I övrigt – mycket som är sjukt i världen:
1. Vår moderatstyrda kommun som inte kan någonting om skola och skolpolitik.
Nu har de fryst flera av sina egna (idiotiska) förslag – säger att de ska skjuta några på
framtiden – drar tillbaka några helt, osv. Stora/viktiga frågor som hanteras på ett extremt
klantigt och ansvarslöst sätt (skapar oro och förvirring bland redan hårt pressade elever,
föräldrar, lärare, etc. i vår kommun).
2. Helt plötsligt så talas det i alla läger, i land efter land, om att staten måste gå in och ta ansvar,
ta över bank efter bank (som nu skett/sker i stor omfattning).
Marknaden ser nu helt plötsligt staten som den enda stabila ägaren – som kan ta ansvar!?
Måste vara århundradets mest gigantiska, sanslösa mass-helomvändning i frågan om statens
inblandning/förmåga av marknadsliberala borgare!

Annat:
S + Mp – ja, är nog inte helt fel. Men att lämna V helt utanför? Hm...ärligt – det vet jag inte. Måste jag tänka mer kring.

Nu ska laddas inför helgen!