lördag 14 juni 2008

Sprickor i Alliansen!

Företrädare för Alliansen, ledarskribenter i högerpress, etc. försöker skylla Alliansens låga opinionsiffror på; att svenska folket inte förstår/inte har tålamod, att oppositionen smutskastar, etc.
Märkligt, märkligt!
Svenska folket ser vad politiken ger! Att dumförklara medborgarna - vad är det för människosyn? (Man får det stöd man förtjänar!)
Alliansen för en tafflig politik på en rad områden där det ständigt blir fel, där partierna inte samspelar - där det ofta är djupa sprickor, både på nationell och lokal nivå. En politik som inte är trovärdig, långsiktig, human, hållbar, etc.
Oppositionen behöver inte hålla på med någon smutskastning - Alliansen fixar det så bra själva!

(De senaste områdena där Alliansen lyckats med att misslyckas är FRA-frågan, försvarspolitiken och energipolitiken. Och fortsättning följer - tyvärr!)

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=779504

tisdag 10 juni 2008

Sjuåringar kan bli betygsatta i höst

Betygsliknande skriftliga omdömen till sjuåringar kan införas redan i höst i de skolor som vill. Och skolministern lägger sig inte i om det står icke godkänd i omdömet. "En lagändring i riksdagen i vår ska göra det möjligt", säger skolminister Jan Björklund (fp).

Alliansen med Björklund i spetsen inför således ett nytt system som remissinstanserna ställer sig starkt kritiskt till, däribland skolverket och skolledarförbundet. De olika lärarförbunden är helt emot förslaget!

Alla riksdagspartier säger sig vara för en likvärdig skola med likvärdig utbildning (något som skollagen också säger)! Nu inför följaktligen Alliansen ett omdömessystem där det är upp till varje skola hur det ska utformas - där skillnaderna kan bli enorma! Vad är likvärdigheten i det?


Krassman bloggar om utanförskap

söndag 8 juni 2008

”Alla som vill vara svenska medborgare måste kunna svenska!” (Jan Björklund)

”Alla som vill vara svenska medborgare måste kunna svenska!” (Jan Björklund)

Utifrån det resonemanget så finns det i Sverige idag en stor mängd svenska medborgare som borde fråntas sitt medborgarskap! Och då pratar vi inte bara om invandrare och flyktingar som blivit nya landsmän (men som inte lärt sig svenska) – utan också om svenskar som pratar; finska, tornedalsfinska, romani chib, samiska och jiddisch (våra fem nationellt erkända minoritetsspråk).

Major Björklund - kasta ut dem, frånta dem deras medborgarskap!

Själv har jag ofta svårt att förstå många som pratar skånska, älvdalska samt riktig ur-rospiggska. Även Björklunds företrädare Leijonborg kan ibland vara svår att förstå!

Major Björklund - kasta ut dem, frånta dem deras medborgarskap!

Människor med talfel – som har svårt att tala det svenska språket – hur gör vi med dem Björklund? (OBS! Ironi)

Givetvis är det bra och önskvärt att människor som bor i Sverige – människor som är eller vill bli svenska medborgare – lär sig svenska. Det underlättar ju onekligen en hel del. Men givetvis kan man också vara en fullgod medborgare även om man inte kan svenska!

Alla har vi dessutom olika lätt för att lära oss ett nytt språk – det måste vi alltid ta hänsyn till (respektera och acceptera). Varje människa är unik.

Ta och lugna dig i din ”ställa-krav-på-allt och alla-iver” major Björklund!
(Gå inte i spinn direkt utifrån en rapport från två integrationsforskare)

Ganska ofta så kan det vara bra att ta och tänka igenom saker och ting grundligt innan man uttrycker sig.
Ganska ofta så kan det också vara bra att lyssna på vad medmänniskor tycker och tänker!
(Kanske det t.o.m. är extra viktigt när man är minister).

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=777316


Josefin skriver intressanta saker om demokrati
Krassman resonerar kring olja och politik.