måndag 4 maj 2009

Apropå Sverigedemokraternas opinionsläge

Det har gång på gång – från olika håll – framförts krav på att Reinfeldt och co ska ge besked om hur de skulle agera om Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen (något vi hoppas aldrig kommer hända) och framförallt om de skulle få en vågmästarroll.
Reinfeldt har INTE givit några besked!

Vi socialdemokrater har tydligt deklarerat att vi ALDRIG skulle göra oss beroende av eller samarbeta med de främlingsfientliga Sverigedemokraterna – en tydlig upplysning till väljarna!

Det finns idag två tydliga block i svensk politik, om inget av dessa block får egen majoritet i riksdagsvalet och heller inget parti byter block för att skapa en ny majoritet (ett scenario som är fullt möjligt) – så vore det högst befogat att de rumsrena partierna har en uppgörelse om ett förfarande.

Det mest passande vore att de rumsrena partierna helt enkelt bortsåg från Sverigedemokraternas valresultat – att man tittade på de två blockens resultat och därefter lät det största blocket bilda en regering! Och att sedan uppgörelsen också innebar att man i alla frågor i riksdagen ignorerade Sverigedemokraternas röster – att inget av de rumsrena partierna någonsin söker stöd eller samarbetar med Sverigedemokraterna!

En sådan uppgörelse vore mycket bra att kunna kommunicera till väljarna redan idag – det skulle visa att dagens riksdagspartier sätter demokratiska värderingar högst på dagordningen.
Det skulle visa väljarna att en röst på Sverigedemokraterna är en bortkastad röst (viket förhoppningsvis skulle leda till att de inte får någon riksdagsplats)!

Reidar Carlsson försöker på ett besynnerligt desperat sätt (i sin ledare i Norrtälje Tidning) förvränga resultatet av Socialdemokraternas och Sahlins rakryggade hållning i frågan – till att den skulle skapa en svekdebatt som gynnar Sverigedemokraterna. En sådan förvriden syn på en sådan här fråga/ett sådant resonemang – trodde jag bara att Sverigedemokraterna själva kunde ha!

Något som är ett svek – det är att inte Reinfeldt tar avstånd från Sverigedemokraterna och att han inte ger väljarna besked om man kan tänka sig att samarbeta med SD eller inte!

söndag 3 maj 2009

Apropå öronmärkta pengar…Två personer med mycket makt har under den senaste tiden uttalat sig en mängd gånger om att skolan i Norrtälje kommun inte ska bli sämre – nej den ska tvärtom bli bättre!
Två personer som i princip inte kan någonting om skola – men som är mycket duktiga på att lova saker!
Den ene är Norrtälje kommuns kommunalråd Kjell Jansson har tidigare sagt att Norrtälje ska bli Stockholm läns bästa skolkommun…han har också sagt (nu i dessa kristider) att de styrande (moderaterna och dess medlöpare) ska värna skolan (samt TioHundra och socialen). Den andre är moderate riksdagsledamoten (från Lohärad) Göran Pettersson – som menar att skolan är viktig (wow Göran – är den?), och att kommunen nu gör insatser för att förbättra undervisningen (med den fantastiska insikten om att det är klokt att bygga en bra grund under de första skolåren – att det är viktigt att barnen lär sig läsa, skriva och räkna – halleluja – det har vi lärare aldrig tänkt på tidigare).

Det är inte riktigt vad vi ser! Vi ser stora neddragningar inom skolan. Ett rekord i varsel (som det inte finns någon logisk förklaring till), indraget enhetsbidrag (som drabbar alla kommunens skolor), exceptionellt usla avtal inom viktiga områden som; skolskjutsar, datorer och kopiering, lokalhyror (som drabbar alla kommunens skolor), osv, osv… Jag skulle vilja se en öronmärkning av skolpengen – pengarna ska givetvis gå till utbildning!

I princip den enda anledningen till att det finns en hel del god utbildning i Norrtälje kommun (att många elever utvecklar kunskaper och förmågor på ett fint sätt – att resultaten ofta är helt ok och ibland riktigt bra, utifrån de förutsättningar som ges) är att det finns en stor mängd skolpersonal som ser sitt jobb som ett kall, som gör sitt yttersta för eleverna (mer än de får lön för). För de flesta som gör ett gott arbete inom skolan är uppskattning från elever, föräldrar och kollegor samt en yrkesstolthet (vetskapen om att vi gör ett viktigt jobb) drivkraften.

Personer som Kjell och Göran har INGEN del i det goda arbete som görs inom kommunens skolor – tvärtom - de bidrar endast med att göra det svårare och tuffare för elever och lärare.

Jag hoppas att kommunens innevånare kommer ihåg moderaternas löften och att de granskar den fortsatta skolpolitiken – det är inte mycket mer än ett år kvar till nästa val!

Reaktion från Friskolornas riksförbund

Jag fick en reaktion på mitt förra blogginlägg från Friskolornas riksförbund!
Redovisas här:

Hej

Läste på din blog om LR väljarundersökning. Jag har inga problem med att du (och andra) argumenterar för sina åsikter i frågan men just det här argumentet har ju sina brister. Antar du har sett/läst själva rapporten. Där framgår ju att alternativen de tillfrågade ställdes inför var ”återinvesteras”, ”gå tillbaka till kommunen” eller ”fritt disponeras av ägarna”. (Man riktigt hör champagnekorkarna smälla!)
Alltså ett typiskt exempel på att ”som man frågar får man svar”.
Självklart är det ju så att ev. överskott (vinst) i skolverksamhet till stor del alltid används för investeringar ; varifrån skulle medel till det annars komma ifrån?
Hälsningar

Carl-Gustaf Stawström

Carl-Gustaf Stawström
Kanslichef
08 762 77 01

Friskolornas riksförbund
Sturegatan 11
Box 55545
102 04 Stockholm
friskola.se

Mitt svar till Carl-Gustaf (Friskolornas riksförbund)

Hej!

Som du också kanske läst i min blogg (rubrik: "vi är för eleverna inte mot friskolor", där du kan se min syn på saken) så är jag inte mot friskolor (på ditt tonfall här kan man tro att du tror det!).
Jag ser inget fel i frågeställningen (i LR:s undersökning) - det är ju så det är (vinst får idag fritt disponeras av ägaren).
Det är ju de alternativen som finns att välja mellan (LR:s svarsalternativ på sin fråga).
Och alla kan såklart dra egna slutsatser om att många privata skolor väljer att återinvestera en del i verksamheten - men "självklart" är det inte!

Och hur är det med dina kunskaper inom området? Din sista fråga är ju ganska korkad! "Varifrån skulle medel till det annars komma ifrån?" De privata skolorna får samma skolpeng per elev som den kommunala verksamheten får - dessa pengar är inte öronmärkta på något sätt utan kan givetvis användas direkt till investeringar!

Du skriver "...det här argumentet har ju sina brister."
Vad har argumentet för brister?
Och vad har du (ni - Friskolornas riksförbund) för motargument?
(Inget av detta framgår i ditt mail till mig!)

Och som jag förstår så är du/ni mot införandet av non-profit skolor (annars så borde du ju inte ha reagerat som du gjort på mitt blogginlägg), men samtidigt skriver du att eventuell vinst självklart ska användas till investeringar (i privata skolor). Då kan jag inte förstå att man är mot ett system med non-profit skolor!?

Vänlig hälsning!/Måns Nilsson
Jag skickade mitt svar till Carl-Gustaf den 29/4 - men har inte fått något svar!