söndag 21 juni 2009

Folkpartiet – Sveriges underligaste parti

I det lilla blå partiet som nu ofta ligger väldigt nära 4-procentspärren ryms de mest märkliga, extrema och spretiga åsikterna och värderingarna. Partiet har under de senaste åren flirtat kraftigt med högerextrema väljare – de har tydligt uttalat att de ligger väldigt nära sitt danska systerparti Venstre (populistiskt och milt sagt invandringsrestrektivt) och deras återkommande krav om språktest tyder på att det inom partiet måste finnas en inflytelserik grupp som har dessa åsikter och värderingar.

Björklund har under sin tid som skolminister eller tiden då han även varit partiledare gjort sig känd som någon empatisk och social människa, nej jag håller nog närmare med DN:s krönikör Croneman om Björklunds likheter med Caligula…och då i mina ögon likheter med både kejsar Caligula (känd för sin grymhet och galenskap) och latinlektorn från filmklassikern ”Hets”.

De övriga Allianspartierna har låtit Bjurklund hållas (de har kanske inte vågat annat), bl.a. har Björklund fått föra fram ett förslag på ny skollag, förslaget presenteras som ”Alliansens”, men det går inte att hitta en gnutta stänk från de övriga partierna – förslaget är Björklunds egna och inget annat (inte bra för demokratin då det i Sverige har funnits en lång god tradition av att få breda uppgörelser när det gäller viktiga lagar och liknande beslut).

I partiet finns idag många ”blåmoderater” som t.ex. Antonia Ax:son Jonhson (varför de finns i fp och inte i m kan jag inte riktigt förstå - men det har kanske med något slags dåligt samvete eller så) men där finns också några socialliberaler som umärker sig ibland (kvarlevor från Bengt Westerbergs tid), t.ex. Erik Ullenhag och framförallt Birgitta Ohlsson (även uttalad feminist - något som dock fp:s jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inte vill kalla sig!).
Jag delar nästan alltid Birgittas åsikter och värderingar – det känns då väldigt förbryllande att hon är medlem i ett parti där det idag är väldigt tydligt att en förkrossande majoritet inte delar hennes värderingar. Birgitta Ohlssons senaste utspel igår om tredelad föräldrapenning är bara ett tydligt exempel (ett utmärkt förslag!).

Frågan som uppstår är: Vad är Folkpartiet? Följdfrågor: Är det ett parti höger om högern? Finns det socialliberala värderingar i den politik som partiledningen driver? Folkpartiet kallar sig fortfarande liberaler – liberala när det gäller vad? (Är FRA liberalt? Är NATO liberalt?), osv.

Jag känner en del personer som tidigare har röstat på fp – jag vet att de idag är väldigt desorienterade. Det vore schysst av fp att tydliggöra vilken politik de vill driva (och inte spreta åt alla håll) så att väljarna vet vad de får (om de nu fortfarande skulle ha tankarna på att lägga en röst på ett högerextremtsocilaliberaltsmygmoderatparti).