onsdag 15 september 2010

Se bidragsmoderaterna för vad de är!!! ...samt - Vilka litar Du på?

80 000 unga tvingas i Allians-Sverige leva på socialbidrag!
Dubbla bidrag till de rika (RUT) som vill ha en städtjänster utförda av låglönearbetande (oftast kvinnor från t.ex. Lettland) – m.a.o. bidrag till de välbärgade som köper tjänsterna och till ägarna av de företag (som bidrar till lönedumpning) som utför tjänsterna!
Gigantiska bidrag till ägarna av de företag/koncerner som köpt/driver företag som utför tjänster åt kommuner och landsting – skattefinansierade tjänster, t.ex. de som tar ut bonusar och vinster i privata förskolor och skolor (bl.a. förskolor som värderats till 3 miljoner men säljs av de borgerliga för 300 000 och där årliga mångmiljonbelopp sedan tas ut som vinst – skattepengar!). Liknande scenario ser vi i branscher som vård och omsorg!
Jag ser vad som är logiskt och vad som är ologiskt – jag tror att Du också ser det!
Jag litar till omdömet hos människor som: Stefan Holm, Marit Bergman, Maria Wetterstrand, Stellan Skarsgård, Sarah Dawn Finer, Henrik Schyffert, Mona Sahlin, P-O Enqvist, Ulla Skoog, Erik Gandini, Tina Leijonberg, Daniel Espinosa mfl.


…jag är dock otroligt tveksam till Linda Roslings, Göran Hägglunds, , Maud Olofssons, Anna Ankas, Fredrik Reinfeldts och ”baren-Håkans” omdöme

Vilka litar Du på?

söndag 12 september 2010

Välfärdens kärna – Alliansens myt!


Välfärdens kärna” - vad för slags kärna? En kärna är det som finns kvar när vi tagit bort helheten – frukten är helheten, FRUKTEN är välfärden. Kärnan är det som vi kan plantera – något som kan ge nya frukter, något som kan skapa utveckling, förgreningar - ett helt vackert fruktträd!

Vi ska inte ha någon äppelskruttsvälfärd i vårt land – vi ska ha en mogen god välfärdsfrukt som räcker till ALLA!

Alliansens ord om välfärd är givetvis tomma ord – en myt! Att höra moderater ta ordet välfärd i sina munnar är höjden av hyckleri – gammel moderaterna var trovärdigare, de använde aldrig ord som välfärd, solidaritet och tillsammans – för dem var dessa ord och dess betydelse tabu, något motbjudande/spetälskt. Bildt är av den gamla stammen – vi har aldrig hört honom prata om solidaritet – att bry sig om varandra = något kommunistpåfund. Men dagens moderater slänger sig gärna med dessa socialistiska begrepp – allt för att locka och vilseleda… de kallar sig t.o.m. för arbetarparti – höjden av absurditet! Men när de ställs mot väggen för att förklara sin ideologi – då slingrar de sig, då bollas frågorna tillbaka, då blir det ofta tyst. Sedan – när de sitter bakom stängda dörrar med sina partifränder – då skrattar de gott – då är de nöjda över att de lyckats lura och vilsefört så många väljare – då talar de till varandra på klassiskt sätt – då är dem det mörkblå högerparti som dem alltid har varit!

Medborgare – låt er inte luras… när Reinfeldt lovar 500 kr mer i plånboken – menar han 5000 mer till de välbesuttna…då menar han utförsäljning av vårt gemensamma och höjda priser/avgifter i välfärden…då menar han ökade klyftor - då talar han till dem som ger Moderaterna miljonbelopp i "hemliga" gåvor och som räknar med att få tillbaka!

Medborgare – se till helheten, se vad ordet solidaritet betyder för Dig, vad tillsammans betyder för Dig, vad välfärd betyder för Dig!
Tänk själv... granska Alliansen KRITISKT!
Uppmaning från kanditat Nilsson (räknar med Din röst!)