onsdag 19 november 2008

PAUS!Startade denna blogg i somras (då jag hade MYCKET tid till research, författande, kommenterande, etc.). Och det var ju lyckat att slänga sig in i bloggvärlden (på många sätt). Under hösten har tiden tagit slut!
Jobbar i princip dygnet runt som lärare och stf. rektor, som fritidspolitiker, aktiv i idrottsklubb, trebarnsfar, etc. - och vill göra allt detta MYCKET BRA!
Så det blir till att ta en liten paus med bloggandet, men om jag känner mig själv så kommer jag nog att slänga in några rader här lite då och då.

Hm...nu ska vi se... Mats Odell vill sälja ut allt (statligt) som vi äger gemensamt - han tog hjälp av sina kompisar i sin favvobank Carnegie (där girigheten visat sitt tydliga ansikte) - nu har VI (staten) tagit över/räddat denna bank! (Mats Odell är en bank rikare)
Hm, är det inte ironi så säg!

söndag 2 november 2008

Girig superüberklasse = Alliansen?

I Allianstidningen DN läser jag en kritisk artikel om hur den globala ekonomin ser ut, om ”superklassens” spekulationer och gigantiska makt.
Denna superüberklasse bestående av några tusen personer kontrollerar/förfogar över TVÅ TREDJEDELAR av världens totala tillgångar (över 100 biljoner dollar). Vem som helst borde inse att detta är helt sjukt – några tusen personer – över tillgångar som givetvis på ett eller annat sätt i mycket stor utsträckning borde tillhöra oss alla!

Borg är i farten – talar högt och brett om giriga direktörer, att bonusar måste slopas och att finansmarknaden måste ta ett tydligare och större ansvar. Gammal sossejargong m.a.o. ;-)

Inom Alliansen är det många som kallar Borg och Littorin för smygsossarna.

När man lyfter på locket och ser vad som finns under ”de nya moderaternas” yta – så ser vi fortfarande samma gamla mörkblå höger, t.ex. i uttalanden om presidentvalet, de moderata riksdagsledamöterna är de enda som stödjer McCain (och då vet vi att Republikanerna står lååångt till höger om Alliansen, det är dit de riktiga moderaterna vill, det är med McCains tankar våra moderater VILL identifiera sig). Ett uttalande från en moderat: ”Jag litar inte på Barack Obama, eller en person som växt upp som han. Man blir som dem man umgås med. Jag tycker han är alldeles för liberal, inom många områden rent kommunistisk”.

Jag satt och tittade på filmen Titanic med min äldsta dotter igår kväll. Något som är slående är vilket politiskt budskap som trummas fram filmen igenom. Jag satt och tänkte efter filmen att – ja så är det ju i nästan all film och litteratur, en enorm kritik mot överklassen, mot de giriga, mot den ekonomiska eliten – i drama, action, dokumentär, komedi…riktat mot såväl vuxna som barn.

Det som då förbryllar mig – ser inte de borgerliga samma saker som jag (i film och litteratur) eller är det så att de går och ser Titanic - tycker att det är en underbar film (välgjord) men att den de tycker att det är jäkligt synd om det är killen som blir snuvad på sin fästmö av Leonardo DiCaprio och att det är fasansfullt att en stor diamant släpps i havet i slutscenerna.

Vilka identifierar sig Alliansens och dess väljare med? Mr Burns i The Simpsons?

torsdag 9 oktober 2008

Samarbetsförmåga och finanskaos

Extremintensiv vecka tillryggalagd – extremintensiv helg framför mig.

Lyckats pussla ihop denna arbetsvecka på ett tillfredställande sätt – trots sjukdomar, dubbelbokningar, 150% jobb, kommunröra, finanskaos...

Positiva ögonblick:
1. Två döttrar med skön humor som dessutom är enormt kloka och kreativa.
2. Min klass, som visade enastående samarbetsförmåga/kämparglöd/uppfinningsrikedom och
peppning under 7:ornas dag i Norrtälje (fin 2:a plats bland kommunens skolor/klasser).
3. En son som det är superhärligt att ligga och snacka med vid nattningen.

I övrigt – mycket som är sjukt i världen:
1. Vår moderatstyrda kommun som inte kan någonting om skola och skolpolitik.
Nu har de fryst flera av sina egna (idiotiska) förslag – säger att de ska skjuta några på
framtiden – drar tillbaka några helt, osv. Stora/viktiga frågor som hanteras på ett extremt
klantigt och ansvarslöst sätt (skapar oro och förvirring bland redan hårt pressade elever,
föräldrar, lärare, etc. i vår kommun).
2. Helt plötsligt så talas det i alla läger, i land efter land, om att staten måste gå in och ta ansvar,
ta över bank efter bank (som nu skett/sker i stor omfattning).
Marknaden ser nu helt plötsligt staten som den enda stabila ägaren – som kan ta ansvar!?
Måste vara århundradets mest gigantiska, sanslösa mass-helomvändning i frågan om statens
inblandning/förmåga av marknadsliberala borgare!

Annat:
S + Mp – ja, är nog inte helt fel. Men att lämna V helt utanför? Hm...ärligt – det vet jag inte. Måste jag tänka mer kring.

Nu ska laddas inför helgen!

torsdag 2 oktober 2008

ÖPPNA ÖGONEN!

Jag har en stark tro på privata aktörer – på entreprenörer som skapar arbetstillfällen, som utvecklar idéer, som saluför bra varor och tjänster, som tänker långsiktigt och som tar ansvar.

Sen så har vi den andra sidan av privata aktörer – de giriga – kvartalskapitalisterna – bonusdirektörerna – de lättsinniga och falska. Den sidan har nu tydligt visat sitt ansikte under en lång period. Effekterna av deras agerande ser vi nu i USA, Storbritannien, osv.

Några absurda exempel (från dagens USA) är bl.a. chefen för nu kraschade Lehman Brothers. Han plockade ut ca. TRE MILJARDER kronor i ersättningar (1993-2007) – en timlön på 100 000 kr. Och chefen för bottenkörda Merrill Lynch fick ungefär EN MILJARD då han lämnade företaget.
Bra pröjs för fullständiga misslyckanden och total oansvarighet – helt surrealistiskt!

I land efter land går nu staten in och räddar de ekonomiska systemen – den privata marknaden (då framförallt finansmarknaden) har satt stora delar av vårt samhälle i gungning – ett gigantiskt spel där oftast den lilla människan är blir den största förloraren (de som skapat kaoset har ju redan sett om sitt hus).
De som tidigare stått och skrikit högst om att staten inte ska lägga sig i marknaden – de som ivrigt har drivit på att privatisera vår gemensamma egendom, Alliansens företrädare och dess likar - de står nu och ropar efter hjälp; ”staten – gör någonting – pumpa in skattemiljarder, rädda oss”.

”Vår tids kvartalskapitalism är inte bara ett nyliberalt ekonomiskt system utan också en ideologi med en människosyn som säger: satsa på dig själv, sök största möjliga vinst för din egen skull.
Dess ideal är själva motsatsen till solidariteten och kärleken. Den kalkylerande egoismen bryter ned både samhällsekonomier och medmänskliga relationer.
Västvärldens kris är både ekonomisk och existentiell.” (H. Klein)

De krafter i vårt samhälle som blint tror att marknaden och kapitalet löser allt/är det allena saliggörande – ÖPPNA ÖGONEN!

tisdag 30 september 2008

Moderaternas (alliansens) skolpolitik i Norrtälje - en total katastrof!


Den skolpolitik som nu förs av den borgerliga alliansen (med Ann S Philgren i spetsen) och det faktiska arbete som förvaltningen redan genomfört – som är i full gång och det som planeras är i mycket en katastrof. Det innebär att kommunens skolverksamhet slaktas!

Det finns ingen logik och inte heller några pedagogiska vinster i besluten eller i det faktiska förfarandet!

Väl fungerande enheter som t.ex. Vätö och Svanberga (som tidigare har varit förskole- grundskoleenheter med stora organisatoriska och pedagogiska vinster) har splittrats.

Beslutet/planen på att göra om skolorna till F-5 och 6-9 är kanske inte så dumt ur ett pedagogiskt perspektiv om det bara finns ett elevunderlag för sådana skolor – NU ser det dock inte ut så i vår kommun – de små F-5 skolorna är inga hållbara lösningar, de tål inte att bli av med en årskull – och extra bräckliga blir de när också förskolorna separeras från dem.

Förra läsåret infördes skolval i kommunen. Familjerna måste göra aktiva skolval när eleverna börjar skolan och när de börjar åk 7. Här brister också logiken!
Om eleverna först går upp till åk 5 på en F-5-skola så måste de först byta, med någon form av automatik till en 6-9-skola, för att sedan efter ett år på den skolan göra ett aktivt val till åk 7. Dumt!

Givetvis ska de små skolorna ska vara kvar – framförallt de skolor som ligger långt från andra skolor (t.ex. ute på öarna, så som det oftast ser ut i vår kommun). Vi socialdemokrater kan inte acceptera att 6-7-åringar ska bussas långa sträckor och få långa arbetsdagar!
Något som brukar sägas vara ett kännetecken för en levande bygd är; att där finns en skola, en livsmedelsaffär och en aktiv idrottsförening. Försvinner dessa aktörer så dör bygden och den mister absolut sin dragningskraft.

I Norrtälje är vårt långsiktiga mål att en ny F-9 skola ska byggas i det södra området. En skola nära Flygfältet, Kvisthamra, Bolkadalen, Grossgärdet och Görla. Under tiden så ska givetvis Flygskolan finnas kvar i sina nuvarande lokaler! Kvisthamraskolan bör förbli en F-6 eller F-5-skola - den är inte ändamålsenlig som F-9-skola! Lika lite som Roslagsskolan som bör fortsätta vara en 6-9 skola. Parkskolan ska vara kvar i sina nuvarande lokaler, inget annat kan vi socialdemokrater acceptera!

Den moderatledda alliansens iver att omorganisera, och lägga ner väl fungerande kommunala skolor ser ut som en taktik för att tvinga fram andra lösningar (att privata aktörer kliver in) Det är en politik helt utan ansvar och framtidstro.

Vi socialdemokrater vill i stället slå vakt om våra kommunala skolor. Vi vill tillsammans med föräldrar, elever och personal forma en skolpolitik för framtiden.

måndag 22 september 2008

Lyckad ekonomisk politik?

De 10% rikaste (de med högst inkomst) har fått 40% av den moderatledda regeringens satsningar! Allt enligt riksdagens utredningstjänst.

God fördelningspolitik? Fin logisk satsning av skattebetalarnas pengar?
Jag kommer inte ihåg att det nya arbetarpartiet moderaterna sa (i valrörelsen) att det var en sådan här politik de skulle föra. Men jag kanske har fel.

Alliansen har schabblat bort en högkonjunktur - färre i jobb jämfört med förra högkonjunkturen - hundratusentals människor utanför A-kassesystemet när vi nu går in i en lågkonjunktur - höga räntor och låg tillväxt, etc.

Lyckad ekonomisk politik?
(Ja för de rikaste! Samma gamla moderater)

torsdag 4 september 2008

Vi är för eleverna, inte mot privata skolor

Under de senaste åren har det vid ett flertal tillfällen framförts kritik mot religiösa friskolor. Oroväckande ofta uppfyller skolorna inte kraven från skolverket. Skolverket har funnit brister hur läroplanen följs, hur ledningen behandlar eleverna, att det saknats behörig personal, att verksamhet/undervisning är odemokratisk, osv. Dessa skolor ger inte alla barn lika möjligheter i livet. De skapar ett segregerat skolsystem. De ger ingen valfrihet till barnen!

Skolverkets förannonserar nästan alltid sina besök, vilket gör att det finns stora brister i granskningen av Sveriges skolor – skolor som missköter sig kan lätt rigga en fasad.

Skolverket behöver ökade möjligheter att snabbare tvinga fram förändringar i privata skolor som inte sköter sig och bryter mot skolplanen. Idag kan det ta år innan en friskola som missköter sig kan tvingas stänga, eftersom skolan har rätt att överklaga Skolverkets beslut. I väntan på den juridiska processen kan skolverksamheten fortsätta. Processen måste gå snabbare – för elevernas skull!

Privatskoleivrarna framför ofta som argument för etableringar och avknoppningar de goda resultaten i privat skola. Det som då mäts och jämförs är framförallt betyg och nationella prov, betyg och prov som sätts och rättas av undervisande lärare – och det vet vi, att i de privata skolorna är andelen obehöriga mycket hög, de saknar m.a.o. kunskaper om mål, betygskriterier, pedagogik, osv.

I privata skolor är också ofta anställningsformerna otrygga (projektanställningar), höga betyg till eleverna kan därför på många sätt säkerställa anställningen; läraren framstår som duktig och höga betyg är god marknadsföring för skolan.
När det gäller just betygsättning så har det under senare år vid ett flertal tillfällen framförts allvarliga anklagelser mot privata skolor (från skolornas personal) – att t.ex. rektorer gått in och ändrat i betyg (höjt upp) – för att visa en god fasad utåt. Det har även förekommit på privata gymnasieskolor att elever skrivits in på praktiska program som de inte går, då de ger mer pengar än teoretiska.

Många seriösa privata skolor samt lärarförbunden kräver idag, liksom vi socialdemokrater, att det ska ställas tuffare och tydligare krav på privata skolor. Moderaterna går dock tvärs emot – de anser att det är för många och höga hinder för att få tillstånd att starta privat skola. Det är ingen risk för överetablering menar de. Utbildningsutskottets två moderata ledamöter, Margareta Pålsson och Mats Gerdau drar också den ovanliga parallellen med livsmedelaffärer. ”Vem säger idag att vi inte behöver Willys, Lidl och Netto eftersom vi redan har Konsum och ICA? Goda idéer behövs alltid.” Därför bör alla som uppfyller grundläggande kvalitetskrav få tillstånd att starta privat skola menar moderaterna.

Vi socialdemokrater tar skolan på ett större allvar än så – vi ser inte eleverna som varor i en livsmedelsaffär! Och vad är Willys, Lidls och Nettos goda idéer – jo lågpris. Vi ser inte skolan som en lågprisaffär – tvärtom, vi vill investera i vår skola och i våra barn!

Idag har privatiseringarna av kommunala skolor tillfälligt stoppats i stora delar av landet, i t.ex. Stockholm. Det har framkommit att de strider mot både svensk och europeisk lag. Men i Norrtälje kommun fortskrider avknoppandet.

Norrtälje kommun har en stor mängd mycket väl fungerande kommunala skolor. Verksamheter som drivs av utbildat kompetent personal. Idag ser pedagogerna i den kommunala verksamheten till varje barns/elevs behov och en stor frihet finns när det gäller pedagogik och arbetsmetoder. I kommunen finns dessutom redan ett antal privata skolor som drivs utifrån en viss pedagogik. Behovet av nya alternativa privata skolor är m.a.o obefintligt och det råder redan överetablering i kommunen.
Vad är det då som driver vår moderatledda kommunledning till fortsatta privatiseringar.
Jo enbart ideologi.


Vi socialdemokrater är inte emot privata skolor, vi tycker dock att det borde vara samma regler för kommunala och privata skolor, att skolverket ska samarbeta med kommunerna för att undvika överetablering och att de privata skolorna generellt borde ta ett större socialt ansvar - för barnens/elevernas skull!

onsdag 3 september 2008

Vi är för eleverna, inte mot privata skolor, del 2

Vi socialdemokrater tycker att det ofta finns en väsentlig skillnad mellan kommunal skola och privat skola och det är det sociala ansvaret. Vi tycker att skolpengen skall användas till mer än bara kostnader för lärare, lokaler och skolmaterial. Vinster i friskolorna borde inte gå före socialt ansvar för eleverna.Vi anser att om en elev mår dåligt så ska denna elev kunna besöka en skolhälsovård och prata med en skolsköterska eller kurator. (Hur mycket av skattebetalarnas pengar skall få gå till vinst när man vet att vissa skolor inte ens har en fungerande skolhälsovård?)

Alla elever har inte heller samma förutsättningar, därför anser vi att alla elever skall få det stöd de behöver för att kunna slutföra grundskola och gymnasieskola. Att arbeta med dessa frågor är att ta ett socialt ansvar. Idag finns det exempel på många privata skolor som inte tar sitt sociala ansvar. De pengar som blir kvar efter att lärare, lokaler och skolmaterial betalats går till vinster för friskolans ägare.

Som elev och förälder ska man kunna lita på att vissa saker tar skolan ansvar för, men i dagens Sverige finner vi bland de privata skolorna skräckexempel som t.ex. gymnasieskolor som inte erbjuder skollunch och skolor, som har en veckas idrott per år istället för en gång i veckan, osv.
Som tur är så finns också en mängd seriösa privata skolor – men detta leder såklart till frågan om hur det är med en lika skola för alla, likvärdig utbildning och gemensamma regler.

Vi tycker att dagens regelverk borde ändras så att kommunala skolor och privata skolor i framtiden kan konkurrera på lika villkor. Det borde dessutom vara ett krav på att alla skolor oavsett huvudman skall ta ett socialt ansvar.

Det minsta man som medborgare har rätt att kräva är att kraven är desamma i kommunens skolor och i de privata skolorna!

tisdag 2 september 2008

Be om ursäkt – avgå – Sverige är värda en seriös skolminister!

Major Björklund – tillika skolminister – har byggt en stor del av sin karriär på att kritisera och smutskasta det svenska skolväsendet – ”Sverige har världens största oordningsproblem, det har skett en stor försämring av resultat och betyg, svenska elever ägnar mycket mindre tid till studier än andra elever, osv.”. Björklund har systematiskt framfört att vi i Sverige har en flumskola, en skola utan ordning och reda, en skola i kris.
Jag har tidigare hävdat motsatsen samt att Björklund bara sysslar med skrämselpropaganda, nu får vi svart på vitt att alla vi som opponerat oss haft rätt. Björklund ljuger!

Några exempel:
”Det finns också sammanställningar av OECD:s skrift Education at a Glance (EAG) gjorda av utbildningsdepartementet där Sverige hamnar i topp. Så här står det att läsa i ett utkast till en rapport skriven i slutet av augusti 2006, alltså strax innan maktskiftet:
- ”En sammanvägning av OECD ländernas rangordning avseende 145 olika variabler inom utbildningsområdet enligt EAG 2006 visar att Sverige och Finland hade de högsta genomsnittliga placeringar inom OECD. Jämförelsen omfattar i stort sett samtliga tabeller i Education at a glance.
Motsvarande beräkningar i EAG 2003 och EAG 2005 gav då samma framstående placering för Sverige och även en ganska likartad inbördes placering för övriga OECD-länder.”

I början av 2000-talet kommer också EU-rapporten European European Report on Quality of School Education där placerar sig Sverige också mycket bra, till och med bäst i Europa enligt vissa indikatorer.

Hösten 2005 presenterades två internationella rapporter med goda omdömen om det svenska utbildningsväsendet. Den ena rapporten, World Investment Report 2005, kom från FN-organet Unctad. I den rapporten som omfattade 196 länder presenterades ett innovationsindex baserad på ländernas utbildningsnivå och styrkor inom forskning och utveckling. Och Sverige hamnade där på första plats, före Finland och USA.

Den andra rapporten kom från World Economic Forum (WEF) och placerade Sverige på tredje plats bland 117 länder när det gäller tillväxtpotential. Alla nordiska länder hamnade bland de tio översta och Augusto Lopez-Claros, chefsekonom vid WEF, såg utbildningssystemet som en del av förklaringen till Sveriges och de nordiska ländernas framgångar: ”- Det är i själva verket så att de stora skatteintäkterna har levererat ett utbildningssystem i världsklass, ett väl utbyggt socialt skyddsnät och en mycket motiverad och kunnig arbetskraft” (säger han i en artikel i Svenska Dagbladet).

TIMMS 2003. Elevenkäten med frågor om trivsel och trygghet i skolan. Och när eleverna svarar på frågor om de blivit bestulna, retade och fått ta emot glåpord, exkluderade eller slagna i skolan, säger en förkrossande majoritet, 8 av 10 svenska elever att inget av dessa saker förekommit senaste månaden. Och Sverige toppar därmed tabellen. De svenska eleverna känner sig alltså tryggast av alla medverkande länders elever.


Björklund är totalt avklädd och så även alla hans lakejer som trummat in det falska budskapet i stora delar av svenska folkets medvetande. Skolpolitiken var bl.a. den näst största frågan vid valet.
Björklund har kränkt alla Sveriges hårt och väl arbetande elever, lärare och skolledare med sin smutskastning.
Be om ursäkt – avgå – Sverige är värda en seriös skolminister!

(PS. När jag vid ett tillfälle frågade Norrtälje Tidnings politiske chefredaktör, Reidar Carlsson, vad han bygger sina skolpolitiska uttalanden på – vilken forskning som låg till grund för hans åsikter och kommentarer om skolan, så fick jag till svar; ”Jan Björklund!”.
Reidar Carlsson – nu lika avklädd som Björklund – trovärdighet noll – betyg: IG)

måndag 1 september 2008

Vi är för eleverna, inte mot privata skolor, del 1

När de privata skolorna en gång började etablera sig runt om i vårt land (i.o.m. friskolereformen 1992) så var det framförallt i områden där det saknades verksamheter över huvudtaget, där de pedagogiska alternativen var obefintliga eller där den kommunala verksamheten var nedläggningshotad. Pionjärerna var ofta idealister och mycket seriösa entreprenörer (ofta drevs verksamheterna i olika former av kooperativ). Många av dessa privata förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är alltjämt verksamma, de utgör nu ofta självklara, berikande beståndsdelar i vårt skolväsende och samhälle.

Men idag ser många gånger etablerandet av privata skolor ut på ett helt annat sätt - privatiseringsvågen leder mot något som närmast ser ut som ett kaos. Som socialdemokrat är man nu beredd att instämma med Jan Guillou;
”En hel del privatpersoner hoppas berika sig på det galna systemet och ideologiska extremister eller religiösa knäppgökar får fritt fram att drilla barn i odemokrati.”

Idag finner vi framförallt tre orsaker till vad som driver fram privatisering av kommunala skolor och i vissa fall nyetableringar: 1. vinstintressen 2. religiösa särintressen 3. ideologiska intressen.
Det som är tydligast och enklast att se är vinstintressen. Hur ska ”skolbolagen” göra för att gå med vinst (för det är ju varje bolag måste)? Jo de affärsdrivande skolledarna vet att skattebetalarna måste stå för kostnaderna, betala lika mycket för varje skolelev. Vins­ten uppstår då genom besparingar, lönesänkningar eller så kallade rationaliseringar.
Något som bl.a. visar sig i ansökningarna av privatiserad gymnasieundervisning i Stockholmsområdet - den ska koncentreras till samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och estetiska program (trots att de utbildningslinjerna redan är överbefolkade) en tydlig form av ”rationalisering”! Dock föga samhällsnyttigt!

Ett nu aktuellt och tydligt exempel på hur både ideologiska intressen och hur barn blir ett redskap för att tjäna pengar på är Tibble Gymansium i Täby. Trots att över 85% av eleverna och över 80% av lärarna ville ha skolan kvar som en kommunal skola valde den moderatstyrda kommunen att ge skolan i present till rektorn, Maj Dellström (m), som hade kampanjat för moderaterna under valrörelsen. Beslutet drevs igenom på ett kommunfullmäktigemöte som bojkottades av oppositionen. Rektor Maj Dellström råkar av en slump äga 50 procent av aktierna i det bolag som skall driva skolan i fortsättningen!

I Alliansens entusiasm att privatisera så kommer vi att få dyrare sprit och dyrare läkemedel (för så blir det i princip alltid med privatiseringar vad än marknadsfundamentalisterna säger. Så blev det när privatiseringsvågen svepte över sjuk- och tandvården samt elmarknaden, fastän det sades att det skulle bli billigare) . I sammanhanget så kanske det dock är en begränsad katastrof. Värre är det med skolväsendet, med en dyrare skola så kommer med automatik besparingarna – både i privat och kommunal skola. Något som givetvis drabbar enskilda elever och samhället på både kort och lång sikt

Vi socialdemokrater tror inte att skattebetalarna har någon lust att göra ägarna av friskolorna till miljonärer med medel som i stället borde ge våra barn en god start i livet!

torsdag 7 augusti 2008

130 miljarder åt helvete - fusk, fusk och åter fusk
Jag läste en mycket intressant artikel för en ca. elva-tolv år sedan (det var i alla fall under tiden då jag studerade i Kalmar) – artikeln var författad av två ekonomer. Orsaken till att jag kommer ihåg artikeln är de tänkvärda slutsatserna som framfördes om skattefusk och bidragsfusk. Ekonomerna hävdade att om det inte skulle förekomma något sådant fusk alls så skulle ALLA skatter (moms, inkomstskatt, aktieutdelningskatt, etc.) kunna sänkas med 7%!

Vilka resurser det skulle frigöra – något som skulle gynna ALLA människor i detta land (företagare, anställda, investerare, etc.)!

Men nu är det tyvärr så att vissa människor alltid tycks vilja tillskansa sig mer än vad de egentligen ska ha – girighet driver de som har möjlighet att fuska till att fuska – och de ärliga och de som inte har någon möjlighet att fiffla blir drabbade (snedvriden konkurrens och uteblivna skatteinkomster till stat och kommuner, etc.).

Den rapport som nu i dagarna kom från skatteverket visar att en generell sänkning av skatterna kanske t.o.m. är lite lågt räknat. Det totala skattefelet är enligt skatteverkets beräkningar hela 10% av den totala fastställda skatten i Sverige eller uttryckt i pengar; 130 miljarder kronor! (Lägg därtill allt annat fiffel i vårt land).

De som tycks fuska mest enligt skatteverket är småföretagare.

Det behövs ett paradigmskifte då det gäller skattemoral och fusk/mygel i allmänhet – annars så får vi inte bara en snedvriden marknad utan också ett snedvridet samhälle med växande inkomstklyftor sämre välfärd och mindre möjlighet att kunna sänka skatter.

Vi behöver företagare – micro, små/medelstora och stora – annars stannar Sverige!
Det vi behöver är driftiga, kompetenta och ÄRLIGA företagare och arbetsgivare – sådana företagare beundrar och respekterar jag!

Apropå fusk – jag skrev nyligen här i bloggen om fusket i byggbranschen (12 juli) – eländet bara fortsätter. Mitt i Stockholm arbetar nu litauer för 5 euro i timmen – och de har fått bo i en container – ”Det är en indirekt slavhandel, konstaterar Byggettans ordförande Johan Lindholm”.

Och tidigare i veckan skrev jag om fuskande mäklare och direktörer…

Ansvariga - gör någonting! Börja t.ex. att lyssna på de seriösa i branscherna (företagare, fack m.fl.) som har förslag på lösningar och önskemål!

(Ja det var en del deprimerande ord så här i ett regnigt Sverige)

måndag 4 augusti 2008

Ett inslag från Demmo-scoop och stjärnreportern Tintin - Fuskande mäklare och direktörer


Med anledning av några aktuella samhällsfenomen har Demmo-scoop låtit göra en undersökning i mäklarbranschen.


Antalet fastighetsmäklare som varnas har ökat kraftigt under det första halvåret i år. Det handlar främst om bokföringsbrott men också ofta om slarv och brister i kontrakt, bluff- och lockpriser, riggade budgivningar… Girighet tycks driva dessa mäklare till helt sjuka handlingar. Olagligheter och lurendrejeri som drabbar människor som gör - kanske sitt livs största affär.

Demmo-scoop passade på att undersöka hur dessa mäklare står politiskt.
I senaste valet sa sig;
67% ha röstat på Det väldigt mörkblå herreklasspartiet
12% ha röstat på Ultrakonservativa-kristna-höger-om-högerpartiet
10% ha röstat på Nästan lika mörkblå – men som benämner sig som liberala- partiet
11% ha röstat på andra partier eller inte röstat alls

Något överraskande var det kanske att INGEN sa sig ha röstat på det Samhällsbärande sociala demokratiska partiet.

Journalisten Tintin har också med fara sin mentala hälsa låtit intervjua ett antal företagsledare, styrelseproffs - makthavare i det privata näringslivet – som har genomfört/varit delaktiga i stora utlandstransaktioner. Affärer där antingen enorma kassaflöden slussas via olika länder/banker till skatteparadis eller där affärerna i Svea Rike sköts via bolag etablerade i samma ”Hitte-på-länder” – allt för att svindla Svea Rikes folk på skattemiljarder.

De intervjuade har visat sig vara av samma giriga kaliber som Krösus Sork och CM Burns.
”Målet helgar medlen – vill man bli snuskigt rik så bör man vara kapabel till vilka oärliga och omoraliska handlingar som helst – annars är man en loser” säger en av direktörerna.

I intervjuerna så har Tintin tagit upp Demmmo-scoops senaste undersökning med fuskande mäklare – det visar sig då snabbt att även en stor majoritet av de giriga direktörerna sympatiserar med Det väldigt mörkblå herreklasspartiet.

Skattemiljarder går förlorade och många små konsumenter och företagare blir lurade av oseriösa gnidna affärsman – som gör snabba/stora penningtransaktioner och ibland tömmer företag/kör dem i konkurs – när väl pengarna är säkrade i ”Hitte-på-länder” som Liechtenstein, Nangijala, Jersey, Magic Kingdom, Cypern, m.fl.

Det tragiska är också att dessa sanslöst penningkära och fuskande (ibland kriminella) mäklare och direktörer smutskastar hela branscher – förtroendet för mäklare och företagsledare sjunker likt en gråsten i havets djup – mängder av seriösa företagsledare och mäklare blir drabbade. (Dags att sanera!)

En slutsats som vår reporter Tintin gör är att; om dessa fuskare skulle ha läst Bamse som små och förstått de budskap som berättelserna där förmedlar – så hade vi haft ett mycket ärligare och rikare samhälle!

måndag 28 juli 2008

Hur går det med jämlikheten?


Denna vecka får HBT-frågorna ett mycket stort utrymme i media. Fler och fler engagerar sig i HBT-frågor och det känns/syns att en förändring har skett i samhället i stort - acceptans, tolerans och insikt har ökat! Samtidigt som fler och fler i vårt land nu inte skiljer på folk och folk (bl.a. att sexuell läggning är irrelevant) - så ökar hatbrotten (och samtidigt nedprioriterar vår regering hatbrottsbekämpningen?). Med andra ord - det finns fortfarande mycket kvar att göra. Och det görandet borde såklart vara lättare nu - när så många intresserar sig för frågorna, när t.ex. en stor majoritet i vår riksdag är för könsneutrala äktenskap!
Nu är det också upp till bevis för vår regering - att gå från ord till handling - att se till att stävja hatbrotten och se till att alla i vårt land behandlas jämlikt!

Apropå jämlikhet - det har länge varit mycket tyst från nästan alla håll då det gäller jämlikhetfrågor mellan män och kvinnor. I förra veckan togs frågan upp med svenskt näringslivs ordförande (Signhild Arnegård Hansen) om varför det går så trögt att få in kvinnor i ledande positioner (som chefer, i styrelser, etc.) - men hon hade inga svar eller idéer. En rapport kom också om att antalet kvinnor som utbildas till poliser minskar (samtidigt som målet är att det ska öka). Men i stort så är det helt tyst i frågan från makthavare; politiker, arbetsgivare, fackförbund, etc. - under tiden händer ingenting - det är stiltje = utvecklingen mot jämlikhet har tappat fart!
Tragiskt nog har jag inte sett några stora steg mot jämlikhet mellan kvinnor och män på många år nu! Varför?

En fråga: går det att vara demokrat och inte inte feminist?

onsdag 23 juli 2008

Bravo Tolgfors, Reinfeldt och Pettersson m.fl. – ryt ifrån - det är klart NI har rätt om FRA!


Bravo Tolgfors, Reinfeldt och Pettersson m.fl. – ryt ifrån - det är klart att nästan alla har missförstått och/eller blandat ihop saker då det gäller FRA-lagen. Advokatsamfundet, SÄPO, en lång rad jurister, politiker, journalister, företagsledare, etc. har ju givetvis inte en susning om vad FRA-lagen innebär!

De senaste som råkat ut för dessa malliga moderatherrars påhopp är de fp-kvinnor (Birgitta Ohlsson, Agneta Berliner, Maria Lundqvist-Brömster, Camilla Lindberg, Cecilia Wikström och Solveig Hellquist) som nu vill riva upp FRA-lagen (de tänker antingen själva motionera i frågan eller rösta som oppositionen). De malliga herrarna menar att dessa kvinnor missförstått och blandat ihop FRA:s signalspaning med polisiär buggning.

Ohlsson och de andra fp-kritikerna kräver är att det ska finnas brottsmisstanke innan FRA-lagen används (liksom socialdemokraterna). Tolgfors och Co påstår att det inte går ”– då juridiken inte fungerar så”. Om det är terrorism, hot mot Sverige, etc. som man vill komma åt så är väl det uppenbar brottsmisstanke och då är det såklart fritt fram för signalspaning (FRA-lagsförespråkarnas argument håller inte). FRA försökte idag försvara lagen och förtydliga med några exempel – framförallt att signalspaningen stoppat ett politiskt mord.

Ja det är ju såklart mycket bra – men ingen kan lura i mig att det var frukten av en bred avlyssning (där alla kan avlyssnas) – givetvis så visste FRA vilka de skulle spana mot, för att det fanns brottsmisstanke!

Nu ansluter femton tunga borgerliga politiker i kritiken – de startar ett nätverk mot FRA-lag och uppmanar regeringen att riva upp lagen redan innan den träder i kraft (hoppsan - där finns t.o.m. några moderater).

Det fint att så många borgerliga nu ansluter till vänsterkanten (som Tolgfors uttrycker det) i FRA-frågan. Förvisso är det konstigt att så många varit med och handlat först och tänkt sedan – men i denna fråga så är det såklart mer ansvarsfullt och klokt att kunna ändra sig än att bete sig som de malliga moderatherrarna!
(Petterssons syn på det hela är dessutom vidrigt antidemokratisk)

Givetvis så är det inget fel på motiven för signalspaning, självfallet så ska vi försöka kartlägga och förebygga olika typer av hot mot Sverige och svenskar i utlandet. Det avgörande är att man nu frångår den viktiga rättssäkerhetsprincipen att enbart brottsmisstänkta ska kunna utsättas för integritetsinskränkningar av staten!

söndag 20 juli 2008

Snälla godhjärtade kloka moderater!

"...Det stora problemet är inte att våra politiker gång på gång visat sig vara extremt usla affärsmän. Det är ideologi som är det stora problemet. I vissa moderatstyrda kommuner närmar man sig ett läge där all verksamhet snart är privatiserad och politikernas enda återstående uppgift blir att driva in skatter och dela ut pengar till de privata företagen. Och detta vill man genomföra trots att det självklart blir sämre för skattebetalarna. ..." (Jan Guillou)

Snälla moderater - ta er tid och läs hela Guillous krönika (Aftonbladet, 080720). Där beskrivs på ett logiskt, tydligt och faktamässigt sätt vilka effekterna blir av de gigantiska privatiseringar som ni nu genomför (på lokal, regional och statlig nivå).

Jag skrev en debattartikel i fjol (nästan identisk med Guillous krönika) - som publicerades i vår lokala "Allianstidning" (NT). Jag fick många reaktioner då - något som var extra notabelt var att många som röstat på C och Fp hade samma åsikter som jag (de känner sig nu lurade - det var inte den här mörkblå politiken som de hade röstat fram).

Den moderatstyrda regeringen med sammansvurne utförsäljningsminister Odell (kd) vid kassaapparaten slumpar ut vårt land - våra gemensamma tillgångar. Och vågen av realisation drar vidare över landets kommuner. Effekterna blir; stora vinster till några få privata aktörer - som gör gyllena affärer samt stigande priser, försämrad service, sämre skolor, etc. för de stora massorna - medborgarna - skattebetalarna!

Godhjärtade kloka moderater - läs Guillous krönika och ta även del av all den fakta som finns om privatiseringseffekter (t.ex. från finansinspektionen och konsumentverket). Lägg ideologin åt sidan en stund och tänk logiskt/rationellt - vilka beslut är då fönuftiga och samhällsnyttiga?

Det är inte fegt eller fult att ändra ståndpunkt eller riktning - i denna fråga så är det tvärtom en möjlighet för er moderater och era allianskompisar att visa att ni är kloka och ansvarsfulla.

Ni har redan slumpat bort hundratals miljarder - nu kommer signaler om att det går trögt med försäljningarna av SBAB, TeliaSonera, etc. på grund av konjunkturnedgången - sätt stopp för dåraktigheterna nu - låt inte prestige och ideologi driva på för ytterligare förnuftsvidriga affärer!

PS. Imorgon kommer ett inlägg om Tolgfors (m), Petterssons (m) och Fp-kvinnornas syn på FRA-lagen. Och under veckan kommer ett inlägg om feminism - en område som fått alldeles för lite utrymme under den senaste tiden!

lördag 12 juli 2008

Varför lyssnar inte Alliansen på de seriösa i byggbranschen?

Branschen framför önskemål och presenterar lösningar – men ingenting händer?

”De senaste åren har de oseriösa inslagen ökat i byggbranschen. Det handlar om både svartarbete och organiserad brottslighet. Pengatvätt, hot, utpressning och våld förekommer. I Sverige, år 2008, finns det skötsamma, hederliga byggföretagare som blivit misshandlade när de agerat enligt lagen! Problemen och lösningarna är alltså välkända. Politikerna känner till dem och säger att de är ett samhällsproblem. De åtgärder vi ber om kostar ingenting. Vi är lite frågande – vad väntar ni på?”
(Bo Antoni vd Sveriges Byggindustrier, Hans Tilly ordförande Byggnads)


(Jag kan inte låta bli att vara lite ironisk) Kanske har Alliansen redan en plan – varför inte göra som med avdragen för de hushållsnära tjänsterna – motiveringen för införandet av dessa var ju bl.a. att göra svarta jobb vita. Det är ju bara att fortsätta med bransch efter bransch där det förekommer fusk, mygel och lagbrott. Inför avdragsrätt så är vi av med problemen!

torsdag 10 juli 2008

Företeelser som ökar i Sverige! Del 4. Inflationen

SCB: Sverige har högsta inflationen sedan 1993!
M.a.o. då borgarna styrde förra gången!

Inflationstakten ökar ytterligare. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 4,3procent i juni (4,0 procent i maj).
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från maj till juni.

Och Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter - till 4,50 procent!

Underbara nyheter för de svenska hushållen - eller hur Reinfeldt & Co. Hm...

Företeelser som ökar i Sverige! Del 3. Företagsflykten

Antalet företag som kontrolleras från skatteparadis men som är verksamma i Sverige ökar kraftigt! Från 2006 till 2007 har antalet bolag ökat med 26 procent. Snabbast ökar bolag ägda ifrån Liechtenstein, Jersey och Cypern. Skatteverket är mycket bekymrade över utvecklingen, och det borde ju inte bara de som är bekymrade – alla borde vi vara bekymrade, framförallt regeringen!
Efter svartjobb så står utlandstransaktioner för det största skattebortfallet i Sverige. Skatteverket uppskattar att 46 skattemiljarder försvinner varje år!

(Jag har för mig om att det var mycket snack och skrämselpropaganda om företagsflykt under åren då Socialdemokraterna regerade - framförallt från de borgerliga partierna och Svenskt Näringsliv. Då var det bara tomma ord och hot med det är det inte nu!)

Företeelser som ökar i Sverige! Del 2. Utanförskapet


De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige – de stora arbetstagargrupperna ska hålla igen (så pass att det nu t.o.m. ser ut som att många får reallöneminskningar) – samtidigt som näringslivsdirektörerna får kraftigt ökade löner!

Socialdemokraterna misslyckades med stora delar av politiken mot utanförskap (med att minska arbetslösheten, förtidspensionerna, sjukersättningarna, marginaliseringen).
Attackerna var många och skarpa från Alliansen! Detta var en av de stora orsakerna till valförlusten 2006. Men hur har då den nya regeringen lyckats i denna så centrala fråga?

Enligt Fokus och Swedbanks undersökning har andelen personer som tre år i rad gått på olika former av sociala ersättningar ökat från 3,9 procent 1993 till 6 procent 2006. Därefter har sannolikt uppgången hejdats, men någon tydlig nedgång kan heller inte skönjas - trots den starka högkonjunkturen!
Oavsett regering, säger rapporten, hamnar de mest ekonomiskt utsatta i kläm.
Med tanke på regeringens mallighet i dessa frågor så krävs betydligt bättre resultat!

(PS. Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann ville - till ekot - inte riktigt svara på om det är bra eller inte med växande inkomstskillnader i Sverige.)

Företeelser som ökar i Sverige! Del 1. Brottsligheten

År 2007 anmäldes totalt nästan 1,3 miljoner brott (enligt Brå), vilket är en ökning med 6 procent (67 300 brott) jämfört med året innan. Detta är den högsta nivån som uppmätts sedan statistiken började föras.Tre fjärdedelar av ökningen kan härröras till en ökning i antalet anmälda skadegörelsebrott (ökade med 21 procent jämfört med året innan, den kraftigaste ökningen sedan 1975) och bedrägeribrott (ökade med 34 procent).Även anmälda våldsbrott, som framförallt består av misshandel, fortsatte att öka under år 2007. (Bilinbrotten minskade dock)

Jag har för mig att det var mycket snack från Alliansen om mer resurser till polis och rättsväsende. Hårdare tag och minskad brottslighet! Men vad är det som händer?

onsdag 9 juli 2008

Sahlins budskap lovar gott!

Den generella välfärden ska stärkas vid en valseger. Den borgerliga politiken, som slår ut människor ska stoppas - ”Ett utanförskap kan inte lösas med ett ovanförskap.”
Ett tydligt budskap framförs: ”Det blir ingen skattechock med socialdemokraterna vid makten” (Något som de borgerliga ofta påstår i sin skräckpropaganda).

Socialdemokraterna var på väg att förändra fastighetsskatten – till ett bättre/tydligare och mer rättvist system. Alliansen gjorde någonting helt annat – lovade att avskaffa skatten, men gjorde någonting annat. Införde ett fastighetsskattesystem med lättnader för de rika och högre avgifter för de fattiga.
Vid en valseger införs förändringar som innebär att bara de riktigt rika får höjd skatt (en procent för dem som har villor taxerade till över fem miljoner kronor), vanliga husägare ska tvärtom kunna få mer pengar i plånboken (en begränsningsregeln ska gälla alla med låga inkomster och inte bara pensionärer). Den som investerar för att spara energi ska dessutom få en särskild miljöbonus. (Synd att det inte är så nu - då vi precis installerat fjärrvärme och bytt ut alla 15 fönster i vårt hus).

M.a.o. en mycket klok fördelningspolitik som tar hänsyn både till ekonomiska/sociala förhållanden och miljö!

Extra bra att få tydliga svar i de säkerhetspolitiska frågorna:
Sverige behöver ett modernt och starkt försvar. (Reinfeldt måste berätta vart regeringen är på väg). ”Aldrig ett Natomedlemskap”!
FRA-lagen ska rivas upp! Socialdemokraterna (och miljöpartiet) ansluter sig till Advokatsamfundets linje med en bred parlamentarisk utredning ”med uppgift att bedöma behovet av en lag utifrån hänsyn till integriteten, effektiviteten och proportionaliteten”. Mycket förståndigt!

måndag 7 juli 2008

Största vallöftessveket i Sveriges historia?


66 procent av svenskarna anser att de fyra borgerliga partierna brutit sitt löfte om att avskaffa fastighetsskatten. (Sifo)
Även en majoritet av de borgerliga väljarna anser att alliansen har svikit!

Av alla landets småhusägare har 58 procent fått höjd skatt. I 152 kommuner har fler än nio av tio husägare fått ökad skattebörda, i 53 kommuner samtliga!
De som drabbats värst är framförallt småhusägare i norra Sverige, i Värmland, i Kalmar län samt i Örebro län.
Samtidigt har samtliga småhusägare fått sänkt skatt i nio kommuner - alla i Stockholms län: Lidingö, Danderyd, Täby, Nacka, Sundbyberg, Stockholm, Sollentuna, Tyresö och Järfälla. (Grattis!)

Inför valet 2006 framförde de borgerliga partierna följande;

"Allianspartierna är helt överens om att ett slopande av fastighetsskatten förutsätter en ansvarsfull finansiering. Vid förändringar ska stor hänsyn tas till fördelningseffekter mellan inkomstgrupper och regioner". (Alliansen, Almedalen 060704)

I klarspråk - hänsyn har tagits till att ge mer till de rika kommunerna i Stockholms län och mindre till de fattiga länen, att göra de rika rikare och de fattiga fattigare.
Denna fördelningspolitik finansieras med en skatt som skulle avskaffas!

Detta måste vara det största vallöftessveket i Sveriges historia.

Björklund. Fortsättning följer...

Socialdemokraterna via Östros går ut med ett skatteförslag som innebär halverad kostnad för A-kassan (en politik som bl.a. kan locka tillbaka de ca. 500 000 som lämnat a-kassan efter Alliansens chockhöjningar).
Björklund svarar med att han inte kan förstå varför de som är med i facket ska få lägre skatt!

Det går inte att förstå hur den figuren tänker - lyssnar han inte/läser han inte vad förslaget går ut på/hur det är utformat - vill han inte att människor ska vara arbetslöshetsförsäkrade?
Inför valet 2006 slog nuvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin fast att A-kassan skulle omfatta alla (den skulle bli obligatorisk). Står Björklund och Littorin så långt ifrån varandra i a-kassefrågan? Hur blev det med a-kassan för alla? Vad var det som hände?

Läste en intervju med Per Gahrton fd ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund. Han framförde bl.a. att Jan Björklund är en starkt bekräftelse på att han gjorde rätt som lämnade Folkpartiet - Björklund är beviset på att de socialliberala värderingarna är stendöda i partiet.

Själv undrar jag - finns det idag överhuvudtaget några socialliberala värderingar inom Alliansen?

söndag 6 juli 2008

Björklund och SD fortsätter att visa sina rätta jag

Björklund fortsätter i samma spår (nu under politikerveckan på Gotland/Almedalen).

Lärarförbundet framför kritik till Björklund och Alliansen (igen) - nu gäller det framförallt vilket fokus Björklund har i skolpolitiken. Men Björklund lyssnar inte på Lärarförbundet - han är ju trots allt bara skolminister.
Björklund (Folkpartiet) går ut och kräver sänkt bolagsskatt - något som direkt kritiserades av Sahlin OCH Svenskt Näringsliv.
Det kan ju vara klokt att lyssna/föra en dialog med Svenskt Näringsliv, med våra företagare i Sverige (vad de vill/önskar) innan man för fram sådana krav (kanske extra viktigt när man sitter vid makten)! Men Björklund lyssnar inte.


Sverigedemokraterna fortsätter i samma spår.

"Till Sverige pågår en invasion av främmande människor. På sikt hotas det svenska folket att utrotas till följd av rasblandning, lågt barnafödande, ökade aborter och andra inslag som drabbar vårt folk." (Samuel Älgemalm, SD, Växjö)

Ja SD är ju absolut inte ett främlingsfientligt och rasistiskt parti (nej snarare ett nazistiskt - då de lånar friskt från NationalSocialistiskFront).

Fint att de visar sitt rätta jag! (Jag avskyr falsk marknadsföring)

Fotboll är krig, och alla krig borde vara fotboll

När repriserna av Anders Svenssons "stolpe ut" slutade gå, kändes det som om läkaren gav upp för tidigt. Kör en repris till, nästa gång går bollen in. Men läkaren tittade på klockan och dödförklarade patienten.
Allt som finns är en förutsättningslös kärlek. Besvikelse men aldrig svek. Tager du det här laget att älska i vått och torrt? Och det gör man. Folk byter partners och jobb för något snyggare och bättre. men man byter inte lag. Lanskrona Bois och Elfsborg är värnplikt i väntan på det som är riktigt.
Känslan av att man skulle kunna offra allt för sitt land. Spränga sina lungor för sitt land. Springa 1000 mil med öppna sår för sitt land.
Det är det vackra kriget och den obefläckade nationalismen. Att sjunga nationalsången utan att stå över kistor. Att slakta utan att döda. Förlorare som lever när allting är slut, och vinnare som kan komma hem som vinnare och inte som traumatiserade psykfall.
Fotboll är krig, och alla krig borde vara fotboll. Landslaget är mitt försvar mot hopplösheten.
(Lena Sundström, "Jag och mitt lag", Aftonbladet)

Lena skriver vackra, tänkvärda ord som bör förevigas - meningar som jag gärna gör till mina egna - uttryck som som också förklarar min kärlek till fotbollen (och min syn på krig).

Post scriptum: Oremo - fräls oss!

fredag 4 juli 2008

Reinfeldt visar sitt rätta jag!

"Det kommer inte på fråga att ta sociala och ekonomiska hänsyn i sjukvården, säger Filippa Reinfeldt". (Aftonbladet)

Reinfeldts vårdpolitik skapar växande klassklyftor (något som har påpekats från många håll - både från politiskt och från branschen).

Say no more

onsdag 2 juli 2008

Misshandla inte min kommun!

Kommunledningen med Kjell Jansson – moderaterna – i spetsen, deras lakejer (fp, c och kd) samt några politiskt tillsatta tjänstemän, fortsätter gång på gång att misshandla vår/min kommun! De försöker visst sätta något svenskt kommunrekord i vanskötsel, oansvarighet och odugligt ledarskap. De drar ett löjets skimmer över kommunen – sätter Roslagen på kartan i inte alltför smickrande sammanhang. De gör vår kommun oattraktiv!

Vet kommunledningen vilka kommunens centrala uppgifter är – känner kommunledningen till kommunallagen? (Kära kommunledning – läs detta!)

Följande områden regleras i kommunallagen:

· Den kommunala indelningen och medlemskapet – m.a.o. våra kommuninnevånare!
· Kommunernas befogenheter, organisation och verksamhetsformer.
· De förtroendevalda. Fullmäktige och nämnderna.
· Medbestämmandeformerna.
· Den ekonomiska förvaltningen.
· Revisionen.
· Laglighetsprövningen i domstol av kommunala beslut.

Kommunens uppgifter regleras i speciallagstiftningen, hit hör:
Socialtjänsten (socialtjänstlagen), hälso- och sjukvården (hälso- och sjukvårdslagen), miljö- och hälsoskydd (miljöbalken) samt för-, grund- och gymnasieskolan (skollagen).

(Flera av speciallagarna är så kallade ramlagar som regeringen eller statliga myndigheter kan komplettera med förordningar eller föreskrifter. Socialstyrelsen ger exempelvis ut föreskrifter för hälso-och sjukvården som innehåller mer detaljerade bestämmelser än hälso- och sjukvårdslagen.)

Prioriterar kommunledningen dessa områden? Ges de resurser som socialtjänst, hälsovård och förskola/skola behöver? Ser kommunledningen till invånarnas bästa? Lyssnar kommunledningen på sina kommunmedborgare och sina anställda? Svar: NEJ!!!

Kjell & Co har helt andra intressen för sina ögon. Nyliberala idéer (hantlangare åt Svenskt Näringsliv och en mörkblå Allians) som varken i det långa eller korta perspektivet gynnar vår kommun - vare sig i offentlig eller i privat sektor!

Krassman reder ut Odells fiaskoaffärer med Vasakronan

Pajasfasoner kring socialchefshanteringen i Norrtälje!

Norrtälje kommuns fd socialchef Isabel Andersson avgick då hon inte längre hade förtroende för kommunledningen - framförallt för Kjell Jansson och den nu sparkade kommundirektören Lilian Eriksson. Dessa drev Isabel till sitt beslut, först och främst genom krav att socialförvaltningen skulle sköta sin ekonomi bättre.
I och med detta togs ett beslut att konsulter skulle genomlysa socialförvaltningen. Detta är nu klart, och vad visade då detta?
Jo - Deras rapport visar att socialförvaltningen i Norrtälje har låga kostnader jämfört med andra kommuner. Några förslag som kan ge stora besparingar visar inte konsultrapporten!

Vad visar då detta? Jo – Att Kjells och Lilians kritik var obefogad.
Att Isabel Andersson, som inte bara var en mycket kompetent och omtyckt chef, också hade god hand om ekonomin (en nästan omöjlig uppgift för en socialchef).
Att vi nu står utan socialchef och att kommunledningen dessutom skapat en rejäl illaluktande soppa kring tillsättandet av en sådan. Att vi kommuninnevånare får betala en dyr räkning till konsulterna som bara visade vad Isabel redan hade sagt.

Fint ansvar över vår verksamhet – både ekonomiskt och socialt! God personalpolitik!
Bra ledarskap Kjell! (Ironiska generationen kan inte hålla sig)

lördag 28 juni 2008

Inte lätt att bedriva opposition! ;-)

Det är helt fantastiskt vilken total förvirring - vilka avgrundsdjupa sprickor - och vilka låsningar det nu finns i Alliansen!
I samtliga regeringspartier samt mellan desamma! Det kaos och den hätska stämning som råder i FRA-lagsfrågan kan ju inte ha undgått någon. Stora splittringar i försvarsfrågan. Oenighet i vårdnadsbidragsfrågan. Schismer i frågan om homosexuellas rätt till äktenskap. Oklarheter i skattefrågor, t.ex. bensinskatten. Ledarskribenter i de borgerliga tidningarna framför dagligen skarp/frän kritik mot Alliansens politik, osv, osv.

Det är snart otydligt i varenda fråga hur Alliansen ställer sig, vad de vill - vad de olika regeringspartierna vill/tycker/tänker... Nu råder total avsaknad av tydligt och ansvarsfullt ledarskap!

Och exakt likadant ser det ut på det lokala planet!

I denna borgerliga förvirring där ingen vet vad - är det inte lätt att bedriva opposition! ;-)

fredag 27 juni 2008

Bara dumheter i Norrtälje kommun!

Vad Kjell Jansson (moderaterna) går för och vad han (de) vill vet vi ju alla – inte är det att satsa på skola, vård och omsorg i alla fall. Men att de övriga partierna som styr vår kommun (och däribland en del som jag trodde var socialliberala) tycker att det är viktigare att vara ”kompis” (läs slicka röv) med Kjell än att ta ansvar för vår kommun – att se till kommuninnevånarnas bästa – det trodde jag inte (eller hoppades i alla fall inte).
Vi (s) har givit de övriga borgerliga möjligheten att visa handlingskraft och ansvarstagande (framförallt till centern, som sagt sig vilja ta ett socialt ansvar) – tillsammans så skulle vi t.ex. få en majoritet i frågan om att tillföra elevvården pengar!
Men sorgligt nog har ni visat att det är viktigare att vara ”kompis” med Kjell.

I och med tillsättandet av Tony Wallin som ny socialchef så visar ni återigen på dåligt omdöme!

Med en klok och ansvarsfull politik så hade inte någon av de kompetenta chefer som nu har sagt upp sig gjort det. Med en klok och ansvarsfull politik från de styrande så hade hanterandet av kommundirektör varit ett annat. Med en klok och ansvarsfull politik så skulle vi se andra prioriteringar! Kloka satsningar på elevvård, skola och omsorg t.ex.

Rospiggar är inte kända för att ta ut svängarna direkt – Roslagen förknippas sällan med djärva satsningar och stora visioner (varken i det privata eller i det offentliga) – man gör ofta som man alltid har gjort, det traskar på i lugn takt i Roslagen.
Men nu är det tamejfan på tiden att det sker förändringar! Att de styrande tar djärva tag – gör satsningar – visar att de har visioner – att de visar att de kan och vågar ta ansvar!

Jag rekommenderar också alla kommuninnevånare att redan nu börja tänka igenom hur de ska rösta 2010! Visst är det klokt ibland att ta det lugnt och göra som man alltid har gjort – men ibland är det bra mycket klokare att vara djärv och satsa på någonting nytt! Det kan dessutom vara det mest ansvarsfulla!

torsdag 26 juni 2008

Alla dessa hycklare!

På något sätt är vi alla hycklare - det är många gånger svårt att fullt ut leva som man lär – ofta pga. samhällskonstruktioner som styr våra liv men som vi inte själva har utformat. Jag kan ofta tycka att detta är jobbigt och frustrerande – men i en demokrati får (och ska man) oftast acceptera det. Jag kan dock själv tycka att Ylva Johanssons agerande med att utnyttja pigavdraget är på gränsen – men idag lever vi i ett samhälle som på många områden är utformat av Alliansen (tyvärr) och då har vi deras spelregler att följa (i sann demokratisk anda).

Reinfeldt kallar Johansson agerande för hyckleri? Utifrån Reinfeldts resonemang – att leva som man lär – så borde familjen Reinfeldt alltid betala marknadsmässiga priser för t.ex. sjukvård, förskola/skola, etc. – jag tror inte familjen Reinfeldt gör/gjort det! Vilket hyckleri! (Från någon som utnyttjat OLAGLIGA tjänster - något som många i Alliansen gjort!)
Utifrån samma resonemang så borde alla vänsterpartister betala mycket mer i skatt än vad de gör – varför lever de inte som de lär? Jo – systemet ser inte ut exakt så som De vill!

Nu har Ylva testat på de överklassnära tjänsterna lite och fått tillbaka lite extra på skatten – hoppas hon gör något nyttigt för pengarna!

Nu när denna fråga dyker upp så kan jag dock inte sluta på att fundera över hur Alliansen tänker när de utformar ett sådant här bidragssystem (för det första – de brukar ju alltid säga att de hatar bidrag!). Överklassnära tjänster är ju ett riktat bidrag (skatteavdrag) till de i samhället som har råd (höga inkomster) med "tjänstefolk" – och även riktat (fördelar) till en viss bransch.
Otroligt konstig politik, helt utan logik.

Jag har inte råd med hushållsnära tjänster – men jag skulle i dagarna gärna ha sett att det varit billigare med hantverkare (det är dyrt med rörmokare). Och något som dagligen skulle ha påverkat vår ekonomi – skulle ju vara om maten vore billigare. Behoven ser olika ut för oss alla – varför ska bidrag betalas ut till just hushållsnära tjänster? Varför inte till bagaren, snickaren eller massören? Jag ser inte logiken!

Samma logik saknas när det gäller vårdnadsbidraget – och i den frågan så ser vi också en stor spricka i Alliansen (det finns en hel del borgare som inte heller ser logiken).

Alliansen – med det nya arbetarpartiet i spetsen – skapar ett samhälle där klassklyftorna växer och jämställdheten, där det blir tydligare vilka som är tjänare och vilka som skall betjänas!
(Vi ska hundra år tillbaka i tiden!)

Krassman skriver också om hyckleriet samt om Piratpartiet

lördag 21 juni 2008

FRA-lagen = Sverige går in i en ny tid! Staten övervakar DIG!

FRA (Fösvarets radioanstalt)...är en svensk myndighet under Försvarsdepartementet som bedriver militär och civil signalspaning (spaning efter radiosändningar och andra signaler som kan fångas upp i luften, eller på annat sätt, t ex genom buggning av kablar) enligt de uppdrag man fått från regeringen och olika myndigheter. Syftet är att stödja svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Gestapos uppgift var att "utreda och bekämpa alla tendenser, som kunde vara farliga för staten". De hade bemyndigande att utreda "förräderi, spioneri och sabotage" samt uttryck för olagliga handlingar mot "staten och partiet".

Stasi. Dess verksamhet var huvudsakligen inriktad på spionage mot landets invånare som kunde innebära ett inre hot och mindre på spionage mot yttre hot. Stasis verksamhet var mångomtalad men inte konkret känd för medborgarna i DDR. Omtalad är telefonavlyssningen som misstänktes vara total.

KGB var ett repressivt organ i kommunistpartiets (KPSS) tjänst med cirka 750 000 anställda. Ett mycket omfattande nätverk av miljontals informatörer och angivare användes för att fånga upp kritiska individers attityder och åsikter både i hemmen och på arbetsplatserna. Man sa att KGB var partiets sköld och svärd (jämför KGB:s emblem).

FRA vill anställa 250 nya spioner - personer med erfarenhet av spionverksamhet (från t.ex. KGB, STASI eller Gestapo) är givetvis extra önskvärda - personer som vet vad det handlar om!

Många, många kloka ord är sagda i FRA-debatten. Tyvärr så har våra folkvalda valt att inte lyssna på folket i denna fråga. Det är djupt tragiskt att vi nu tar ett stort steg tillbaka i vårt lands demokratiutveckling! FRA får nu läsa mina privata mail - får då jag (i sann demokratisk anda) läsa riksdagspolitikernas privata mail (famförallt de som röstade igenom FRA-lagen)?

("Det var också bra att regeringen lyssnade på den massiva kritiken från vanliga människor, inte minst i den så kallade bloggosfären" skriver Reidar Carlsson i Norrtelje Tidning. Öööh - jasså det gjorde dom?)

Citatet: "Vill du ha en mikrofon i mitt anus, Reinfeldt?" (Nima Daryamadj, kolumn, Aftonbladet 080620)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2698462.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2720893.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2719839.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/article2707708.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2710938.ab
http://www.expressen.se/1.1113129
http://www.expressen.se/1.1201859
http://www.expressen.se/1.1203802
http://www.expressen.se/nyheter/1.1205016/fredrick-federley-hanas-pa-you-tube
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=795431
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=794276
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=795229
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=795140

torsdag 19 juni 2008

Bra stöttat Reinfeldt!

Så extremt pinsamt - vilket tragiskt uttåg ur EM!
Ett lag utan energi, utan visioner, utan initiativförmåga. Ett lag som slår exceptionellt många felpassningar, som inte är på tå, som är sega, som inte hjälper varandra - som inte jobbar som ett lag.
Nu kanske du börjar bli förvirrad - nej den här gången beskriver jag inte Alliansregeringan - jag beskriver Sveriges fotbollslmatch mot Ryssland igår.
(Reinfeldt på plats hade tydligen dåligt inflytande)

måndag 16 juni 2008

Älskar fotboll - hatar tv4!

Älska och hata är kraftuttryck som man bör använda med förstånd.
Jag älskar fotboll - på alla sätt, på alla nivåer, i nästan alla olika sammanhang!
Ett helt fantastiskt, magiskt sammanhang är EM. En fotbollsfest som oftast brukar hålla högre klass än VM.
Nu har tv4 i princip förintat denna fest (för alla oss som inte har förmånen att få vara på plats). Ansvariga för EM-sändningarna har visat en total avsaknad av känsla, förnuft och respekt. Groteskt långa och många reklamavbrott har förstört denna fotbollshögtid!
Långsiktigt tänkande, en positiv kanalprofilering/marknadsföring och ansvar saknas helt.
I stället: profit, profit, profit! (Väldigt kortsiktigt!)
Jag betalar gärna fyrdubbel tv-licens - bara det garanteras att tv4 aldrig mer får ansvara för några stora sportevenemang!
Jag hatar tv4!

lördag 14 juni 2008

Sprickor i Alliansen!

Företrädare för Alliansen, ledarskribenter i högerpress, etc. försöker skylla Alliansens låga opinionsiffror på; att svenska folket inte förstår/inte har tålamod, att oppositionen smutskastar, etc.
Märkligt, märkligt!
Svenska folket ser vad politiken ger! Att dumförklara medborgarna - vad är det för människosyn? (Man får det stöd man förtjänar!)
Alliansen för en tafflig politik på en rad områden där det ständigt blir fel, där partierna inte samspelar - där det ofta är djupa sprickor, både på nationell och lokal nivå. En politik som inte är trovärdig, långsiktig, human, hållbar, etc.
Oppositionen behöver inte hålla på med någon smutskastning - Alliansen fixar det så bra själva!

(De senaste områdena där Alliansen lyckats med att misslyckas är FRA-frågan, försvarspolitiken och energipolitiken. Och fortsättning följer - tyvärr!)

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=779504

tisdag 10 juni 2008

Sjuåringar kan bli betygsatta i höst

Betygsliknande skriftliga omdömen till sjuåringar kan införas redan i höst i de skolor som vill. Och skolministern lägger sig inte i om det står icke godkänd i omdömet. "En lagändring i riksdagen i vår ska göra det möjligt", säger skolminister Jan Björklund (fp).

Alliansen med Björklund i spetsen inför således ett nytt system som remissinstanserna ställer sig starkt kritiskt till, däribland skolverket och skolledarförbundet. De olika lärarförbunden är helt emot förslaget!

Alla riksdagspartier säger sig vara för en likvärdig skola med likvärdig utbildning (något som skollagen också säger)! Nu inför följaktligen Alliansen ett omdömessystem där det är upp till varje skola hur det ska utformas - där skillnaderna kan bli enorma! Vad är likvärdigheten i det?


Krassman bloggar om utanförskap

söndag 8 juni 2008

”Alla som vill vara svenska medborgare måste kunna svenska!” (Jan Björklund)

”Alla som vill vara svenska medborgare måste kunna svenska!” (Jan Björklund)

Utifrån det resonemanget så finns det i Sverige idag en stor mängd svenska medborgare som borde fråntas sitt medborgarskap! Och då pratar vi inte bara om invandrare och flyktingar som blivit nya landsmän (men som inte lärt sig svenska) – utan också om svenskar som pratar; finska, tornedalsfinska, romani chib, samiska och jiddisch (våra fem nationellt erkända minoritetsspråk).

Major Björklund - kasta ut dem, frånta dem deras medborgarskap!

Själv har jag ofta svårt att förstå många som pratar skånska, älvdalska samt riktig ur-rospiggska. Även Björklunds företrädare Leijonborg kan ibland vara svår att förstå!

Major Björklund - kasta ut dem, frånta dem deras medborgarskap!

Människor med talfel – som har svårt att tala det svenska språket – hur gör vi med dem Björklund? (OBS! Ironi)

Givetvis är det bra och önskvärt att människor som bor i Sverige – människor som är eller vill bli svenska medborgare – lär sig svenska. Det underlättar ju onekligen en hel del. Men givetvis kan man också vara en fullgod medborgare även om man inte kan svenska!

Alla har vi dessutom olika lätt för att lära oss ett nytt språk – det måste vi alltid ta hänsyn till (respektera och acceptera). Varje människa är unik.

Ta och lugna dig i din ”ställa-krav-på-allt och alla-iver” major Björklund!
(Gå inte i spinn direkt utifrån en rapport från två integrationsforskare)

Ganska ofta så kan det vara bra att ta och tänka igenom saker och ting grundligt innan man uttrycker sig.
Ganska ofta så kan det också vara bra att lyssna på vad medmänniskor tycker och tänker!
(Kanske det t.o.m. är extra viktigt när man är minister).

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=777316


Josefin skriver intressanta saker om demokrati
Krassman resonerar kring olja och politik.

lördag 7 juni 2008

Årets högtid är igång! Slaget om Europa! EM i fotboll!

Härligt. Två klart underhållande matcher. Fyra lag som kliver ut och spelat offensiv fotboll – visserligen med en del premiärnerver – men det lovar gott!
(Inget trist gammalt italienskt rullande i backlinjen halva matchen)

Schweiz bjöd upp väl och var egentligen värda en poäng. Men jag hoppas att denna match var en tillfällig svacka för Tjeckien - att de snart hittar sitt gamla spel och tar sig vidare ur gruppen.
I de senaste mästerskapen har ju Tjeckien visat att de är en världsnation – att de förtjänar en plats i en final (förra EM spelade de den finaste fotbollen av alla). Men de har ständigt haft marginalerna emot sig – skador, domslut och trista straffläggningar, etc. Måste här också säga – ruggigt vad jag saknade Rosicky, Poborsky samt framförallt en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna – Pavel Nedved!
(Men jag tror och hoppas att Jankulovski, Grygera, Ujfaluši, Plašil, Koller, m.fl. fyller tomrummet! Och så har de ju världen bästa målvakt!)

Bättre fart i match nummer två. Båda lagen bjuder på finfin underhållning, men Portugal ÄR det bättre laget och vinner helt rättvist! Dock extremt tråkigt att återigen då och då få se hur flera av portugiserna förvandlar sig till en falskspelande gycklargrupp, utklädda till små tomtar – gycklare som inte kan stava till MAN! Nuno Gomes och Deco t.ex. – faller/filmar/gnäller i 70% av närkamperna de hamnar i! Clowner! Tur att de har spelare som Ronaldo och Pepe som räddar hedern!

Andra clowner är alla jönsarna i tv4! En supernervig och ständigt fjantig Ola Wenström (som har otroliga svårigheter med att få ihop en fullständig mening). En enerverande Hedman samt Ekwall och Lundh som enbart utgör dryg, flottig utfyllnad! Matchkommentatorerna kommer dock undan med anseendet i behåll!
Snälla, snälla SVT, tv3, viasat sport, canal+sport eller vilken jäkla liten lokal-tv-kanal som helst – blixtinkalla ett team som kan sända parallellt med tv4, erbjud tv4 ert folk, köp upp tv4 – gör någonting!!! Så att EM blir den KOMPLETTA fest som den är värd att vara!

Tyskland – Polen imorgon! Kan bli riktigt kul!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3244&a=777434

fredag 6 juni 2008

Partier som sålt sin själ!

Det är tragiskt att se hur två av våra regeringspartier successivt sålt sin själ och förlorat sina ideal. Idag är de bara bleka moderatkopior – marionetter utan någon trovärdighet.

Vi får gå tillbaks till Bengt Westerbergs och Olof Johanssons tid får att finna vad dessa partier en gång stod för.

Ord/begrepp som då på ett trovärdigt sätt förknippades med dessa personer och partier var t.ex.
Olof Johansson/Centerpartiet – ansvarstagande, kompromiss- och samarbetsvilligt, miljötänkande, jämställdhetstänkande, humanism, socialliberalism…

Försök att koppla dessa ord och begrepp till dagens centerparti och Maud Olofsson – nej just det, det går inte (det blir bara tragikomiskt).

Bengt Westerberg/Folkpartiet – jämställdhetstänkande, feminism, humanism, antirasistiskt, invandrarvänligt, socialliberalism…

Försök att koppla dessa ord och begrepp till dagens folkparti och major Björklund – nej exakt, det är omöjligt (det blir bara sorgligt).

”Nya Moderaterna” försöker idag på ett konstlat, falskt sätt visa upp sig som ett nytt/förändrat parti (t.ex. som ett arbetarparti) – men på sätt och vis är moderaterna samtidigt mer ärliga än sina allianskompisar, för vi vet alla att det bara är en tunn fasad – bakom den är moderaterna och Reinfeldt vad de alltid har varit.

Centerpartiet och Folkpartiet har dock förändrats – t.ex. är folkpartiet idag det parti som står Sverigedemokraterna närmast i en mängd frågor (Westerberg gråter). Partierna går i moderaternas ledband, något som tydligt avspeglar sig i hur politiken utformas/förs i t.ex. socialförsäkringsfrågor, flykting- och invandrarfrågor och skolpolitik.

Socialliberala vänner och bekanta som man möter (som alltid givit dessa partier sitt stöd) känner sig idag vilsna och svikna, ofta skäms de – de känner sig lurade och ångrar hur de lade sin röst i senaste valet.

Idag firar vi Sveriges nationaldag – vi firar den i ett Sverige som har blivit kyligare, mycket kyligare (i denna globala-uppvärmnings-tid).

tisdag 3 juni 2008

Vilka styrande i Norrtälje kommun kan och vill ta ansvar?

Vi socialdemokrater är djupt oroade - vi ser dagligen exempel på hur kommunen vansköts, hur våra invånare inte får det de har rätt till (god; vård, utbildning, barnomsorg, osv.). Vi ser hur förvaltningschefer säger upp sig och hur en kommundirektör får sparken. Vi ser hur de styrande missköter sina uppdrag, hur de inte kan eller vill ta ansvar!
I tisdags framförde (debattartikel i Norrtelje Tidning) några av kommunens styrande centerpartister sin oro kring elevhälsovården i Norrtälje kommun. När man läser artikeln kan man lätt få intrycket av att centerpartiet sitter i opposition? Hallå - vakna! Ni styr kommunen!

Frågan om elevhälsovården var uppe på kommunfullmäktige den 26/5 – då var det knäpptyst från dessa centerpartister! Artikelförfattarna som skriver om att ”Ta fram pengar till elevhälsovården” gör det i sin ställning som ledamöter i Tiohundranämnden, men Bengt Ericsson och Kajsa Hansson sitter även med i kommunfullmäktige. Vilken roll tänker dessa centerpartister inta – som personer som tar ansvar för frågor som ska avgöras i kommunen, eller ska de bara stå som åskådare från en ”Tiohundraläktare”? Och var finns centerpartisterna i barn- och skolnämnden – där besluten fattas? Frågorna är deras ansvar – eller är Bengt och Kajsa villiga att ge kommunen ett extra anslag från Tiohundra för att få bukt med problematiken i kommunen? (Tror inte det!)

Bengt och Kajsa försöker visa upp en humanistisk sida, att de bryr sig om våra barn och ungdomar i Norrtälje kommun, men har de i Tiohundra makten att lösa frågorna? Nej!
Våga inta den roll där ni har makten! (Och hur står det till med kommunikationen inom centerpartiet egentligen?).

Allt detta vittnar återigen om sprickan inom den borgerliga ledningen i vår kommun!

Även vi socialdemokrater är djupt oroade över elevhälsovården, över det stora ohälsotalet i vår kommun, osv. Det är också lätt att se sambanden/orsakerna. Norrtälje kommun ligger i botten (år efter år) bland Sveriges kommuner i de underökningar som årligen redovisar vilka resurser som satsas på skola och förskola. Stora barngrupper i förskolorna, stora klasser i skolorna, få förskollärare, många obehöriga lärare, få kuratorer och skolsköterskor, små resurser till barn- och ungdomspsykiatrin, dålig arbetsmiljö, osv.
Vad ger det? Det kan alla räkna ut!

Centerpartiet - ni styr kommunen tillsammans med era ”allianskompisar” (eller försöker styra). Ni har makten att göra någonting - Ni kan (eller borde kunna) och Ni ska ta ansvar! Gör det, Nu!

Vi socialdemokrater vill och kan ta ansvar!

Krassman uttrycker sig väl om Bildts pinsamma hantering i Danielssonaffären

Yttrandefrihet kräver ansvar!

Igår kunde vi i landets alla tidningar (stora som små) se/läsa en massiv kampanj - en kampanj för att värna medias friheter, en kampanj mot en majoritet i Riksdagen som enligt en opinionsundersökning vill minska dessa friheter.
Kampanjen genomfördes med skräckpropaganda och populistiska inslag - fåniga ologiska exempel (hur t.ex. Schenströmaffären och polisens misstag i utredningen av barnmorden i Arboga inte skulle ha avslöjats med ny lagstifning. Med svarta pilar där det t.ex. kunde stå "Den här artikeln är ej godkänd av staten", etc.

Jag är helt övertygad om att en stor majoritet av de 60 procent i Riksdagen som ställer sig bakom en skärpning av tryck- och yttrandefrihetslagstifningen helt enkelt är trötta på all osmaklig och kränkande journalistik som idag florerar. Journalister och fotografer som terroriserar personer i deras privata sfär, journalister som förstör och försvårar polisutredningar, journalister som smutskastar, skanadaliserar och ärekränker privatpersoner och företag. Allt för att skapa maffiga, säljande rubriker.

Då kritik framförs mot svensk media brukar de ofta svara - det är mycket värre i andra länder, och i nästa andetag så tar media ett steg närmare "andra länder", som t.ex. Storbritannien och Tyskland. Det är ju den utvecklingen som våra riksdagspolitiker vill stoppa/undvika!

Som lärare undervisar jag kontinuerligt om vad som är kriterierna för en demokrati, hur vi måste värna vår demokrati och stödja demokratiprocesser världen över. Centralt i undervisningen är alltid våra friheter; yttrandefrihet, tryck- pressfrihet, mötesfrihet och religionsfrihet. Något som alltid återkommer i arbetet med friheterna är klyschan; frihet kräver ansvar. Och så är det naturligtvis.
Men som det ser ut idag så är det i princip bara obstinata tonåringar (och då i mindre allvarliga sammanhang) OCH stora delar av MASSMEDIA som inte vill förstå det!

I den riksomfattande kampanjen finner jag ingen självkritik från chefredaktörer, ansvariga utgivare, journalister, etc.?

Ta och visa ansvar massmedia - (på så vis försvaras friheterna) - så kommer Riksdagen inte röra tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2589156.ab

Intressant läsning om "regim-skalven" i Burma och Kina - av Naomi Klein

fredag 30 maj 2008

Ansvar Sveriges Kommuner och Landsting? - Jo tjena!

Nu sitter arbetsgivarsidan och myser (återigen) - de tycker att de lyckats så bra - att de är så duktiga på att förhandla ("ingen muckar minsann med oss - vi är hårda och sluga").
Hm..., offentliganställda sitter alltid i ett sämre förhandlingsläge jämfört med de privatanställda - här är det skattepengar som ska fördelas. Detta ställer givetvis stora krav på arbetsgivaren, att inte utnyttja sitt läge till max, utan att ta ansvar - kortsiktigt och långsiktigt - att se till medborgarnas bästa (inte framförallt ekonomiska vinster, aktieutdelningar, marknadsandelar, etc. - som i privata sektorn).

Sveriges Kommuner och Landsting för nu en personalpolitik som gör att kompetens kommer att lämna sjukvården - att att kompetens INTE kommer att söka sig till densamma.
Skolan/förskolan och vårdsektorn behandlas på samma sätt! Och till stora delar övrig offentlig sektor. M.a.o. - vi kommer få en försämrad sjukvård, äldrevård och en försämrad skola, etc.
Den offentliga sektorn dräneras på duktig/kompetent personal - en successiv nedmontering. Medborgarnas bästa står inte i fokus!
Arbetsgivarsidan agerar marionetter åt regeingen - ty allt är helt i linje med Alliansens anda.

Ansvarsfullt Sveriges Kommuner och Landsting?... hm...jodu - tjena!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=774621
http://www.aftonbladet.se/ledare/arbetsliv/article2481842.ab

torsdag 29 maj 2008

Alliansens systematiska könsdiskriminering!

"Vi har alltså en utrikesminister som kränker mänskliga rättigheter, en jämställdhetsminister som inte har några invändningar och en statsminister som inte bryr sig."
(Förre JämO, Claes Borgström")

Inga nyheter precis - framförallt Kd, M och C har alltid fört en könsdiskriminerande politik - även fp har under de senaste åren rättat in sig i ledet.
Dock riktigt bra att organisationen Kvinna till Kvinna granskat detta på ett vetenskapligt sätt - satt strålkastaren på regeringen - och redovisar fakta svart på vitt!
Att tydliggöra för våra medborgare vad vi har för regering är alltid bra!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=774246

onsdag 28 maj 2008

Elitklasser! - Ogenomtänkta förslag duggar tätt från major Björklund!

Elitklasser"...tja - bara begreppet känns helt surrealistiskt.

* Så fort någon/några fördjupar sig mer inom ett eller några ämnen (enligt Björklunds förslag) så skulle De alltså vara någon sorts elit? Med det resonemanget så har vi idag redan massor av elitklasser både i grundskolan och i gymnasieskolan, t.ex. musikklasser, olika inriktningar inom media och idrott samt en hel del yrkesprogram... (inriktningar och program där det ofta är inträdes- antagningsprov osv ). Men dessa utbildningsformer (klasser) benämner Björklund inte som "elit"? Björklund har helt enkelt en sjuk människo- och världssyn. När det handlar om teoretiska ämnen som natur- och samhällsvetenskap, DÅ kan vi börja prata om elit? (enligt Björklund).

* Behovet av "elitklasser" finns inte! Skol- och kursplaner är redan utformade så att utbildningarna ska bedrivas utifrån elevens behov, egna mål, kapacitet, osv (en individualiserad skola) - så de elever som vill läsa i ett högre tempo, med mer djupkunskaper, osv. - de har redan idag rätt till det!!!

* Istället för att skapa något "nytt" - "elitklasser" (ett system som tydligt sorterar elever) - så ska skolan (och då kanske framförallt gymnasieskolan) stärkas i den form som är idag!

* Om det införs sorteringsklasser/elitklasser på gymnasiet - vem/vilka vill gå i en "vanlig" klass när det finns en "finare" elitklass. Och vem/vilka arbetsgivare vill anställa någon som "bara har gått i en vanlig klass"?

*Lite konstigt att lärarförbunden och Mona Sahlin ställt sig försiktigt positiva till förslaget. Givetvis ska skolan ge goda möjligheter till fördjupning, ge goda förutsättningar för olika lärstilar och olika tempo i inlärningsproesser. Men det är någonting helt annat än elitklasstänkande!

Nej - förslaget är bara dumt!

tisdag 27 maj 2008

Svar från Reidar! "Eftersom jag, precis som du skriver, är så..."

Fick ett trevligt svar från Reidar där han visar att han knappt har förstått någonting av vad jag skrev i mitt öppna brev till honom. Det klassiska uttrycket "god dag yxskaft" kommer väl till pass - DET var ett tag sedan ;-)

Reidars svar - med mina svar tillbaks - finns här nedan som kommentar.
(Läs hur en självdestruktiv människa uttrycker sig. Ordet obegåvad nyttjas i stor utsträckning!)

måndag 26 maj 2008

Inkomstklyftorna ÖKAR i Sverige!

Robert Gidehag för ett helt sjukt resonemang kring löneklyftorna i dagens Sverige. Han menar bl.a. att det i media konstant framförs en felaktig/vinklad bild - att det i alltför stor utsträckning är extremer som jämförs (t.ex. VD i börsbolag - långtidsarbetslösa).
Vad Gidehag sedan gör i sitt debattinlägg är att redovisa extrema exempel för att försvara sin tes (att det är FÖR SMÅ löneskillnader i Sverige). Han framför bl.a. att när en stackars tjänsteman måste; "köpa ett hus för fyra miljoner i stället för en miljon – där försvinner drygt 8000 i boendekostnader" - och en stor uppsättning kostymer och en Audi kostar också massor av pengar (snyft, snyft)...För i helvete Gidehag - INGEN TVINGAR höginkomsttagare att leva i lyx! Skippar de I-landsproblematiken med masskonsumtion så syns den gigantiska inkomstklyftan än tydligare. De mellan 10 och 20 000 kronor som ofta skiljer mellan en låg- och en höginkomsttagare - de pengarna GÖR skillnad, stor skillnad!

"I princip ingen i Sverige kan bli rik på arbete" - skriver Gidehag. Ett rent surrealistiskt uttalande! Frågan är hur rikedom skall definieras - när är någon rik?
Rik då det gäller pengar - det är man absolut då man har mer än 20 000 kr kvar efter skatt - så är det i min värld!
Jag tror jag delar "den världen"/den synen med ganska många svenskar!

http://www.aftonbladet.se/debatt/article2519896.ab

Öppet brev till Reidar Carlsson:

Reidar Carlsson var återigen igång och skrev en sanslös ledare i Norrtelje Tidning ("Något annat än flumskola", 20080520).


Hej Reidar!

Jag låg i sjuksängen på Norrtälje sjukhus nu i veckan och läste din ledare angående flumskola. Något som nu har förbryllat mig många gånger är att du så ofta framfört åsikter och tankar om någonting som du så uppenbart saknar kunskaper om – nämligen skolan.
Jag undrar mycket varför du inte tar reda på saker innan du yttrar dig – varför du inte frågar människor som arbetar inom skolan (eller åtminstone söker information/fakta via t.ex. skolverkets hemsida), osv.
Det blir ju så fel! Du förmedlar felaktigheter och du framställer dig själv som en ganska obegåvad person (framförallt alla vi i skolvärlden ser dig så) – och allt helt i onödan (det är ju som sagt bara att ta reda på saker innan man skriver).

Du skriver bl.a;

Den största knäckfrågan i samtalen lär bli regeringens förslag att införa skriftliga omdömen i årskurs 1. Dessa omdömen är socialdemokraterna helt emot, eftersom de menar att de innebär betyg från årskurs 1.

Socialdemokraterna är INTE emot omdömen – det är betygsliknande omdömen man är emot – och det är en STOR skillnad.

Du skriver också;

”Men även om socialdemokraterna släpper kravet på förbud mot skriftliga omdömen”

samt

”Det är helt omöjligt att förstå varför socialdemokraterna tycker att lärarna muntligt skall kunna ge föräldrarna information om hur det går för deras barn, men vara förbjudna att ge samma information skriftligt.”

??? Det finns inget krav på förbud mot skriftliga omdömen…återigen – det är betygsliknande omdömen socialdemokraterna är emot!

Skriftliga omdömen finns det redan idag (IUP – individuella utvecklingsplaner, finns i grundskolan och även i förskolan) – och det är mycket bra! Något bättre system finns inte!

Jag ska förklara skillnaden för dig Reidar!
Skall man ha betygsliknande omdömen så kräver det att det finns betygskriterier för varje år i skolan (något som inte finns idag – det finns betygskriterier för år 9 och uppnåendemål för år 5, även mål att sträva mot för år 5 och år 9).
Att sätta upp betygskriterier för år 1 är dumt och i princip omöjligt. Eleverna utvecklas otroligt olika från förskoleklass till år 3 (de utvecklas mycket olika senare också – men spännvidden i utvecklingen är då inte riktigt lika stor). M.a.o. så är det enfaldigt och ologiskt att sätta upp uppnåendemål (betygskriterier) för år 1. Och då går det inte heller att skriva betygsliknande omdömen i år 1.
Med betygsliknande omdömen så kan lärarna få i uppdrag att skriva till en 7-åring; ”Du uppnår inte målen – Du är inte godkänd”. Är det utvecklande? Är det mänskligt?

Omdömen ska vi dock skriva såklart! (och det finns som sagt redan – IUP). Jag är INTE emot bedömningar och det är socialdemokraterna inte heller. Det ingår tydligt i lärarens uppdrag att hela tiden bedöma eleverna (bedöma kunskaper/färdigheter, vad som uppnåtts, vad som kan/bör utvecklas och hur utvecklingsvägen ska stakas ut). Det är absolut inte något fel (eller farligt) att bedöma, det viktiga är att det finns tydlighet i systemet (för lärare, elever, föräldrar) vad som ska bedömas och hur saker ska bedömas.
Något som är kvalitativt ÄR skriftliga kommentarer/omdömen!
Betyg (betygsliknande omdömen) däremot – med några bokstäver eller siffror – säger nästan ingenting om vad eleverna kan, vilka styrkor eleven har, vad som kan/bör utvecklas, hur vägen för/till utveckling ska se ut, etc. (det är i princip bara läraren som vet vad som döljer sig bakom betyget – kriterierna, förklaringarna/förtydligandet/förmedlandet till elev och föräldrar kan bara göras med utförliga skriftliga och muntliga kommentarer).

Du skriver slutligen också;

”…visa att den nya skolan innebär något nytt, något annat än den socialdemokratiska flumskolan.”

Varifrån kommer den här fantasin om en flumskola som du (och en del andra borgerliga) ofta framför? Kan du peka ut någon sådan flumskola?
Det sitter ingen partistämpel på entrédörren till våra skolor som säger att detta är en socialdemokratisk skola (varifrån har du fått det?)…
Vilka vill du kränka genom att kalla skolan i Sverige för flumskola? (För det är många som känner sig kränkta när du och andra framför sådana ord/tankar/åsikter). Det är INGEN som arbetar i de svenska skolorna som känner igen sig i beskrivningarna om att skolan idag skulle vara flummig.

Vad har du för kunskaper om den svenska skolan? Vad får du alla tokiga idéer och tankar ifrån?
Har du några frågor så hör gärna av dig framöver - så ska jag hjälpa dig!


Med vänlig hälsning! /Måns Nilsson

Avveckla Komvux?

Livslångt lärande? - Snart något bara för dem som har råd!

Regeringens politik underlättar inte precis för vuxna människor med "fel" utbildning - eller de som saknar utbildning. Idag har Komvux färre platser att erbjuda i 70% av våra kommuner - 30 000 färre platser - jämfört med 2003. Genom en sådan politik har regeringen sparat 600 miljoner (1/3 av anslagen till Komvux).
Motivet från regeringen är: det är god konjunktur!
Konstigt motiv? God konjunktur är ju = perfekt tid att utbilda, vidareutbilda, ombilda, utveckla, "våga" osv.
Senaste dagarnas debatt om outbildade lärare är et utmärkt exempel. Den statliga utredingens förslag är utmärkt (att bara tillåta skolorna att fastanställa behöriga lärare). Men då behövs möjligheten för alla obehöriga i skolan att få vidareutbilda sig - och många behöver då gå vägen via Komvux!
Det ser ut på ett liknande sätt innom många sektorer i Sverige!
M.a.o. - Komvux behövs - för att stärka arbetsmarknaden i Sverige och för att ge vuxna människor möjligheter till livslångt lärande (något som jag tror att Alliansen också basunerat ut?).
Komvux behöver stärkas och utvecklas - inte avvecklas.
Vi måste ta tillvara alla människors kompetenser samt möjligheten att utforma ett samhälle där människor kan känna att det hamnat rätt/där de behärskar det de arbetar med, m.a.o. ett kompetent samhälle!