lördag 12 juli 2008

Varför lyssnar inte Alliansen på de seriösa i byggbranschen?

Branschen framför önskemål och presenterar lösningar – men ingenting händer?

”De senaste åren har de oseriösa inslagen ökat i byggbranschen. Det handlar om både svartarbete och organiserad brottslighet. Pengatvätt, hot, utpressning och våld förekommer. I Sverige, år 2008, finns det skötsamma, hederliga byggföretagare som blivit misshandlade när de agerat enligt lagen! Problemen och lösningarna är alltså välkända. Politikerna känner till dem och säger att de är ett samhällsproblem. De åtgärder vi ber om kostar ingenting. Vi är lite frågande – vad väntar ni på?”
(Bo Antoni vd Sveriges Byggindustrier, Hans Tilly ordförande Byggnads)


(Jag kan inte låta bli att vara lite ironisk) Kanske har Alliansen redan en plan – varför inte göra som med avdragen för de hushållsnära tjänsterna – motiveringen för införandet av dessa var ju bl.a. att göra svarta jobb vita. Det är ju bara att fortsätta med bransch efter bransch där det förekommer fusk, mygel och lagbrott. Inför avdragsrätt så är vi av med problemen!

torsdag 10 juli 2008

Företeelser som ökar i Sverige! Del 4. Inflationen

SCB: Sverige har högsta inflationen sedan 1993!
M.a.o. då borgarna styrde förra gången!

Inflationstakten ökar ytterligare. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 4,3procent i juni (4,0 procent i maj).
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från maj till juni.

Och Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter - till 4,50 procent!

Underbara nyheter för de svenska hushållen - eller hur Reinfeldt & Co. Hm...

Företeelser som ökar i Sverige! Del 3. Företagsflykten

Antalet företag som kontrolleras från skatteparadis men som är verksamma i Sverige ökar kraftigt! Från 2006 till 2007 har antalet bolag ökat med 26 procent. Snabbast ökar bolag ägda ifrån Liechtenstein, Jersey och Cypern. Skatteverket är mycket bekymrade över utvecklingen, och det borde ju inte bara de som är bekymrade – alla borde vi vara bekymrade, framförallt regeringen!
Efter svartjobb så står utlandstransaktioner för det största skattebortfallet i Sverige. Skatteverket uppskattar att 46 skattemiljarder försvinner varje år!

(Jag har för mig om att det var mycket snack och skrämselpropaganda om företagsflykt under åren då Socialdemokraterna regerade - framförallt från de borgerliga partierna och Svenskt Näringsliv. Då var det bara tomma ord och hot med det är det inte nu!)

Företeelser som ökar i Sverige! Del 2. Utanförskapet


De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige – de stora arbetstagargrupperna ska hålla igen (så pass att det nu t.o.m. ser ut som att många får reallöneminskningar) – samtidigt som näringslivsdirektörerna får kraftigt ökade löner!

Socialdemokraterna misslyckades med stora delar av politiken mot utanförskap (med att minska arbetslösheten, förtidspensionerna, sjukersättningarna, marginaliseringen).
Attackerna var många och skarpa från Alliansen! Detta var en av de stora orsakerna till valförlusten 2006. Men hur har då den nya regeringen lyckats i denna så centrala fråga?

Enligt Fokus och Swedbanks undersökning har andelen personer som tre år i rad gått på olika former av sociala ersättningar ökat från 3,9 procent 1993 till 6 procent 2006. Därefter har sannolikt uppgången hejdats, men någon tydlig nedgång kan heller inte skönjas - trots den starka högkonjunkturen!
Oavsett regering, säger rapporten, hamnar de mest ekonomiskt utsatta i kläm.
Med tanke på regeringens mallighet i dessa frågor så krävs betydligt bättre resultat!

(PS. Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann ville - till ekot - inte riktigt svara på om det är bra eller inte med växande inkomstskillnader i Sverige.)

Företeelser som ökar i Sverige! Del 1. Brottsligheten

År 2007 anmäldes totalt nästan 1,3 miljoner brott (enligt Brå), vilket är en ökning med 6 procent (67 300 brott) jämfört med året innan. Detta är den högsta nivån som uppmätts sedan statistiken började föras.Tre fjärdedelar av ökningen kan härröras till en ökning i antalet anmälda skadegörelsebrott (ökade med 21 procent jämfört med året innan, den kraftigaste ökningen sedan 1975) och bedrägeribrott (ökade med 34 procent).Även anmälda våldsbrott, som framförallt består av misshandel, fortsatte att öka under år 2007. (Bilinbrotten minskade dock)

Jag har för mig att det var mycket snack från Alliansen om mer resurser till polis och rättsväsende. Hårdare tag och minskad brottslighet! Men vad är det som händer?

onsdag 9 juli 2008

Sahlins budskap lovar gott!

Den generella välfärden ska stärkas vid en valseger. Den borgerliga politiken, som slår ut människor ska stoppas - ”Ett utanförskap kan inte lösas med ett ovanförskap.”
Ett tydligt budskap framförs: ”Det blir ingen skattechock med socialdemokraterna vid makten” (Något som de borgerliga ofta påstår i sin skräckpropaganda).

Socialdemokraterna var på väg att förändra fastighetsskatten – till ett bättre/tydligare och mer rättvist system. Alliansen gjorde någonting helt annat – lovade att avskaffa skatten, men gjorde någonting annat. Införde ett fastighetsskattesystem med lättnader för de rika och högre avgifter för de fattiga.
Vid en valseger införs förändringar som innebär att bara de riktigt rika får höjd skatt (en procent för dem som har villor taxerade till över fem miljoner kronor), vanliga husägare ska tvärtom kunna få mer pengar i plånboken (en begränsningsregeln ska gälla alla med låga inkomster och inte bara pensionärer). Den som investerar för att spara energi ska dessutom få en särskild miljöbonus. (Synd att det inte är så nu - då vi precis installerat fjärrvärme och bytt ut alla 15 fönster i vårt hus).

M.a.o. en mycket klok fördelningspolitik som tar hänsyn både till ekonomiska/sociala förhållanden och miljö!

Extra bra att få tydliga svar i de säkerhetspolitiska frågorna:
Sverige behöver ett modernt och starkt försvar. (Reinfeldt måste berätta vart regeringen är på väg). ”Aldrig ett Natomedlemskap”!
FRA-lagen ska rivas upp! Socialdemokraterna (och miljöpartiet) ansluter sig till Advokatsamfundets linje med en bred parlamentarisk utredning ”med uppgift att bedöma behovet av en lag utifrån hänsyn till integriteten, effektiviteten och proportionaliteten”. Mycket förståndigt!

måndag 7 juli 2008

Största vallöftessveket i Sveriges historia?


66 procent av svenskarna anser att de fyra borgerliga partierna brutit sitt löfte om att avskaffa fastighetsskatten. (Sifo)
Även en majoritet av de borgerliga väljarna anser att alliansen har svikit!

Av alla landets småhusägare har 58 procent fått höjd skatt. I 152 kommuner har fler än nio av tio husägare fått ökad skattebörda, i 53 kommuner samtliga!
De som drabbats värst är framförallt småhusägare i norra Sverige, i Värmland, i Kalmar län samt i Örebro län.
Samtidigt har samtliga småhusägare fått sänkt skatt i nio kommuner - alla i Stockholms län: Lidingö, Danderyd, Täby, Nacka, Sundbyberg, Stockholm, Sollentuna, Tyresö och Järfälla. (Grattis!)

Inför valet 2006 framförde de borgerliga partierna följande;

"Allianspartierna är helt överens om att ett slopande av fastighetsskatten förutsätter en ansvarsfull finansiering. Vid förändringar ska stor hänsyn tas till fördelningseffekter mellan inkomstgrupper och regioner". (Alliansen, Almedalen 060704)

I klarspråk - hänsyn har tagits till att ge mer till de rika kommunerna i Stockholms län och mindre till de fattiga länen, att göra de rika rikare och de fattiga fattigare.
Denna fördelningspolitik finansieras med en skatt som skulle avskaffas!

Detta måste vara det största vallöftessveket i Sveriges historia.

Björklund. Fortsättning följer...

Socialdemokraterna via Östros går ut med ett skatteförslag som innebär halverad kostnad för A-kassan (en politik som bl.a. kan locka tillbaka de ca. 500 000 som lämnat a-kassan efter Alliansens chockhöjningar).
Björklund svarar med att han inte kan förstå varför de som är med i facket ska få lägre skatt!

Det går inte att förstå hur den figuren tänker - lyssnar han inte/läser han inte vad förslaget går ut på/hur det är utformat - vill han inte att människor ska vara arbetslöshetsförsäkrade?
Inför valet 2006 slog nuvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin fast att A-kassan skulle omfatta alla (den skulle bli obligatorisk). Står Björklund och Littorin så långt ifrån varandra i a-kassefrågan? Hur blev det med a-kassan för alla? Vad var det som hände?

Läste en intervju med Per Gahrton fd ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund. Han framförde bl.a. att Jan Björklund är en starkt bekräftelse på att han gjorde rätt som lämnade Folkpartiet - Björklund är beviset på att de socialliberala värderingarna är stendöda i partiet.

Själv undrar jag - finns det idag överhuvudtaget några socialliberala värderingar inom Alliansen?

söndag 6 juli 2008

Björklund och SD fortsätter att visa sina rätta jag

Björklund fortsätter i samma spår (nu under politikerveckan på Gotland/Almedalen).

Lärarförbundet framför kritik till Björklund och Alliansen (igen) - nu gäller det framförallt vilket fokus Björklund har i skolpolitiken. Men Björklund lyssnar inte på Lärarförbundet - han är ju trots allt bara skolminister.
Björklund (Folkpartiet) går ut och kräver sänkt bolagsskatt - något som direkt kritiserades av Sahlin OCH Svenskt Näringsliv.
Det kan ju vara klokt att lyssna/föra en dialog med Svenskt Näringsliv, med våra företagare i Sverige (vad de vill/önskar) innan man för fram sådana krav (kanske extra viktigt när man sitter vid makten)! Men Björklund lyssnar inte.


Sverigedemokraterna fortsätter i samma spår.

"Till Sverige pågår en invasion av främmande människor. På sikt hotas det svenska folket att utrotas till följd av rasblandning, lågt barnafödande, ökade aborter och andra inslag som drabbar vårt folk." (Samuel Älgemalm, SD, Växjö)

Ja SD är ju absolut inte ett främlingsfientligt och rasistiskt parti (nej snarare ett nazistiskt - då de lånar friskt från NationalSocialistiskFront).

Fint att de visar sitt rätta jag! (Jag avskyr falsk marknadsföring)

Fotboll är krig, och alla krig borde vara fotboll

När repriserna av Anders Svenssons "stolpe ut" slutade gå, kändes det som om läkaren gav upp för tidigt. Kör en repris till, nästa gång går bollen in. Men läkaren tittade på klockan och dödförklarade patienten.
Allt som finns är en förutsättningslös kärlek. Besvikelse men aldrig svek. Tager du det här laget att älska i vått och torrt? Och det gör man. Folk byter partners och jobb för något snyggare och bättre. men man byter inte lag. Lanskrona Bois och Elfsborg är värnplikt i väntan på det som är riktigt.
Känslan av att man skulle kunna offra allt för sitt land. Spränga sina lungor för sitt land. Springa 1000 mil med öppna sår för sitt land.
Det är det vackra kriget och den obefläckade nationalismen. Att sjunga nationalsången utan att stå över kistor. Att slakta utan att döda. Förlorare som lever när allting är slut, och vinnare som kan komma hem som vinnare och inte som traumatiserade psykfall.
Fotboll är krig, och alla krig borde vara fotboll. Landslaget är mitt försvar mot hopplösheten.
(Lena Sundström, "Jag och mitt lag", Aftonbladet)

Lena skriver vackra, tänkvärda ord som bör förevigas - meningar som jag gärna gör till mina egna - uttryck som som också förklarar min kärlek till fotbollen (och min syn på krig).

Post scriptum: Oremo - fräls oss!