torsdag 2 oktober 2008

ÖPPNA ÖGONEN!

Jag har en stark tro på privata aktörer – på entreprenörer som skapar arbetstillfällen, som utvecklar idéer, som saluför bra varor och tjänster, som tänker långsiktigt och som tar ansvar.

Sen så har vi den andra sidan av privata aktörer – de giriga – kvartalskapitalisterna – bonusdirektörerna – de lättsinniga och falska. Den sidan har nu tydligt visat sitt ansikte under en lång period. Effekterna av deras agerande ser vi nu i USA, Storbritannien, osv.

Några absurda exempel (från dagens USA) är bl.a. chefen för nu kraschade Lehman Brothers. Han plockade ut ca. TRE MILJARDER kronor i ersättningar (1993-2007) – en timlön på 100 000 kr. Och chefen för bottenkörda Merrill Lynch fick ungefär EN MILJARD då han lämnade företaget.
Bra pröjs för fullständiga misslyckanden och total oansvarighet – helt surrealistiskt!

I land efter land går nu staten in och räddar de ekonomiska systemen – den privata marknaden (då framförallt finansmarknaden) har satt stora delar av vårt samhälle i gungning – ett gigantiskt spel där oftast den lilla människan är blir den största förloraren (de som skapat kaoset har ju redan sett om sitt hus).
De som tidigare stått och skrikit högst om att staten inte ska lägga sig i marknaden – de som ivrigt har drivit på att privatisera vår gemensamma egendom, Alliansens företrädare och dess likar - de står nu och ropar efter hjälp; ”staten – gör någonting – pumpa in skattemiljarder, rädda oss”.

”Vår tids kvartalskapitalism är inte bara ett nyliberalt ekonomiskt system utan också en ideologi med en människosyn som säger: satsa på dig själv, sök största möjliga vinst för din egen skull.
Dess ideal är själva motsatsen till solidariteten och kärleken. Den kalkylerande egoismen bryter ned både samhällsekonomier och medmänskliga relationer.
Västvärldens kris är både ekonomisk och existentiell.” (H. Klein)

De krafter i vårt samhälle som blint tror att marknaden och kapitalet löser allt/är det allena saliggörande – ÖPPNA ÖGONEN!

tisdag 30 september 2008

Moderaternas (alliansens) skolpolitik i Norrtälje - en total katastrof!


Den skolpolitik som nu förs av den borgerliga alliansen (med Ann S Philgren i spetsen) och det faktiska arbete som förvaltningen redan genomfört – som är i full gång och det som planeras är i mycket en katastrof. Det innebär att kommunens skolverksamhet slaktas!

Det finns ingen logik och inte heller några pedagogiska vinster i besluten eller i det faktiska förfarandet!

Väl fungerande enheter som t.ex. Vätö och Svanberga (som tidigare har varit förskole- grundskoleenheter med stora organisatoriska och pedagogiska vinster) har splittrats.

Beslutet/planen på att göra om skolorna till F-5 och 6-9 är kanske inte så dumt ur ett pedagogiskt perspektiv om det bara finns ett elevunderlag för sådana skolor – NU ser det dock inte ut så i vår kommun – de små F-5 skolorna är inga hållbara lösningar, de tål inte att bli av med en årskull – och extra bräckliga blir de när också förskolorna separeras från dem.

Förra läsåret infördes skolval i kommunen. Familjerna måste göra aktiva skolval när eleverna börjar skolan och när de börjar åk 7. Här brister också logiken!
Om eleverna först går upp till åk 5 på en F-5-skola så måste de först byta, med någon form av automatik till en 6-9-skola, för att sedan efter ett år på den skolan göra ett aktivt val till åk 7. Dumt!

Givetvis ska de små skolorna ska vara kvar – framförallt de skolor som ligger långt från andra skolor (t.ex. ute på öarna, så som det oftast ser ut i vår kommun). Vi socialdemokrater kan inte acceptera att 6-7-åringar ska bussas långa sträckor och få långa arbetsdagar!
Något som brukar sägas vara ett kännetecken för en levande bygd är; att där finns en skola, en livsmedelsaffär och en aktiv idrottsförening. Försvinner dessa aktörer så dör bygden och den mister absolut sin dragningskraft.

I Norrtälje är vårt långsiktiga mål att en ny F-9 skola ska byggas i det södra området. En skola nära Flygfältet, Kvisthamra, Bolkadalen, Grossgärdet och Görla. Under tiden så ska givetvis Flygskolan finnas kvar i sina nuvarande lokaler! Kvisthamraskolan bör förbli en F-6 eller F-5-skola - den är inte ändamålsenlig som F-9-skola! Lika lite som Roslagsskolan som bör fortsätta vara en 6-9 skola. Parkskolan ska vara kvar i sina nuvarande lokaler, inget annat kan vi socialdemokrater acceptera!

Den moderatledda alliansens iver att omorganisera, och lägga ner väl fungerande kommunala skolor ser ut som en taktik för att tvinga fram andra lösningar (att privata aktörer kliver in) Det är en politik helt utan ansvar och framtidstro.

Vi socialdemokrater vill i stället slå vakt om våra kommunala skolor. Vi vill tillsammans med föräldrar, elever och personal forma en skolpolitik för framtiden.