tisdag 28 april 2009

Vi lyssnar på väljarna!

Fyra av tio väljare säger att de skolpolitiska frågorna skulle kunna avgöra vilket parti de kommer att rösta på!

I senaste LR-tidningen så redovisas mycket intressanta resultat från undersökningar Lärarnas Riksförbund låtit göra.
Något oväntat är det kanske att tre fjärdedelar av M- och FP-väljarna anser att friskolors vinst ska användas i skolverksamheten eller betalas till kommunen. I synen på friskolor är det stor skillnad mellan politiken och väljarnas åsikter.
Lagstiftning ger ägarna av friskolor rätt att fritt använda den vinst verksamheten kan ge. Men det får kraftig kritik av väljarna. Borgerliga väljare gillar följaktligen den ordningen ungefär lika litet som oppositionens sympatisörer!
Ett resultat som däremot inte är lika förvånande är att Nio av tio tillfrågade inte tror att den svenska skolan överallt har likvärdig kvalitet i undervisningen. Detta ser ju såklart alla som har den minsta lilla insyn i svensk skola! Kommunerna prioriterar på helt olika sätt i vårt land och även inom kommuner kan skillnaderna vara ohyggligt stora mellan hur resurser fördelas till skola/undervisning. Likvärdig skola är ett krav (något som förordas enligt skollagen) – men är bara en illusion!
Som ett resultat av denna verklighet kan vi se i LR:s undersökning att 73 procent anser att staten bör ta över finansieringen av skolan.

Metta Fjelkner framför i en debattartikel i DN (som i stora delar är mycket klok) att de politiska partierna inte lyssnar på sina väljare. Detta stämmer inte helt.

Jag var på distriktskongress (Socialdemokraterna i Stockholms län) för två helger sedan. Där arbetade vi bl.a. fram ett mycket bra regionalpolitiskt program (med ett stort avsnitt om skola/utbildning som i stort går i linje med LR:s och mina åsikter) samt behandlade ett stort antal motioner (varav en behandlade friskolor och vinstutdelning). Kongressen beslutade att vi ska återuppta arbetet med att införa ett system med non-profit- skolor.
(Ett system där skolor drivs efter samma princip som i andra nordiska länder, där eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.)

Vi lyssnar på våra väljare!

Påhopp och falska anklagelser från Reidar!


Jag vill här bara förklara/förtydliga vissa kommentarer samt framförallt försvara min heder!

Bakgrunden är Reidar Carlssons (ledarskribent i Norrtelje Tidning) anklagelser om att jag sprider illasinnade rykten, att jag framfört påståenden som inte stämmer (om "Reidars" åsikter i skolpolitiska frågor), att jag tolkar texter lite som jag vill, att jag häcklar och att jag byter åsikt.

När det gäller mitt påstående att Reidar inte har egna åsikter i skolpolitiska frågor vill jag bara hänvisa till texten nedan:

Reidars egna ord!

(maj -08)

I en mail-konversation om skolfrågor/skolpolitik i allmänhet och betygsliknande omdömen i synnerhet så fick jag detta svar från Reidar;

”Hej. Eftersom jag är så obegåvad vad gäller skolfrågor så brukar jag tillfråga dem som kan detta område bättre än jag. Och det är bland annat med hjälp av deras faktakunskaper som jag skriver mina ledare.”(Reidar Carlsson)

Jag svarade Reidar och ställde en fråga

”Bra att du fortsätter att skriva om skolan – det är ju ett otroligt viktigt område!
Synd att du fastnade i något konstigt resonemang om att du skulle vara obegåvad – ta dig ur det! Får man fråga vilka du brukar fråga/få hjälp av i skolfrågor?”

Efter det fick jag ett svar som gick ut på att Reidar stödjer "sitt" skolpolitiska tyckande/tänkande ”på uttalanden och tal av utbildningsminister Jan Björklund”.
Och att Reidar litade på att Björklund omgav sig med kunnigt folk.

Min slutsats: Reidar har inga egna skolpolitiska åsikter - utan han har Björklunds åsikter.

När det gäller häcklandet och åsiktsbytandet så fick jag aldrig något svar från Reidar på vilket sätt jag häcklat - och på vilket sätt jag har bytt åsikt!
(Det beror såklart på att jag inte har häcklat och att jag inte har bytt åsikt i de frågor som Reidar tagit upp. Falska anklagelser från Reidar m.a.o. Vilken trovärdig ledarskribent!)

Ryktesspridning sysslar jag aldrig med - det finns redan så många andra som sysslar med det!

(Något som också bör tilläggas är att mina svarskommentarer på Norrtelje Tidnings hemsida plockades bort - medans Reidars anklagelser mot mig fick stå kvar. Det var efter ett antal mail från min sida som mina kommentarer återinfördes på NT:s hemsida. Tekniska problem enligt Reidar - som bara drabbade mig? Kan uppfattas som stasifasoner.)