torsdag 7 augusti 2008

130 miljarder åt helvete - fusk, fusk och åter fusk
Jag läste en mycket intressant artikel för en ca. elva-tolv år sedan (det var i alla fall under tiden då jag studerade i Kalmar) – artikeln var författad av två ekonomer. Orsaken till att jag kommer ihåg artikeln är de tänkvärda slutsatserna som framfördes om skattefusk och bidragsfusk. Ekonomerna hävdade att om det inte skulle förekomma något sådant fusk alls så skulle ALLA skatter (moms, inkomstskatt, aktieutdelningskatt, etc.) kunna sänkas med 7%!

Vilka resurser det skulle frigöra – något som skulle gynna ALLA människor i detta land (företagare, anställda, investerare, etc.)!

Men nu är det tyvärr så att vissa människor alltid tycks vilja tillskansa sig mer än vad de egentligen ska ha – girighet driver de som har möjlighet att fuska till att fuska – och de ärliga och de som inte har någon möjlighet att fiffla blir drabbade (snedvriden konkurrens och uteblivna skatteinkomster till stat och kommuner, etc.).

Den rapport som nu i dagarna kom från skatteverket visar att en generell sänkning av skatterna kanske t.o.m. är lite lågt räknat. Det totala skattefelet är enligt skatteverkets beräkningar hela 10% av den totala fastställda skatten i Sverige eller uttryckt i pengar; 130 miljarder kronor! (Lägg därtill allt annat fiffel i vårt land).

De som tycks fuska mest enligt skatteverket är småföretagare.

Det behövs ett paradigmskifte då det gäller skattemoral och fusk/mygel i allmänhet – annars så får vi inte bara en snedvriden marknad utan också ett snedvridet samhälle med växande inkomstklyftor sämre välfärd och mindre möjlighet att kunna sänka skatter.

Vi behöver företagare – micro, små/medelstora och stora – annars stannar Sverige!
Det vi behöver är driftiga, kompetenta och ÄRLIGA företagare och arbetsgivare – sådana företagare beundrar och respekterar jag!

Apropå fusk – jag skrev nyligen här i bloggen om fusket i byggbranschen (12 juli) – eländet bara fortsätter. Mitt i Stockholm arbetar nu litauer för 5 euro i timmen – och de har fått bo i en container – ”Det är en indirekt slavhandel, konstaterar Byggettans ordförande Johan Lindholm”.

Och tidigare i veckan skrev jag om fuskande mäklare och direktörer…

Ansvariga - gör någonting! Börja t.ex. att lyssna på de seriösa i branscherna (företagare, fack m.fl.) som har förslag på lösningar och önskemål!

(Ja det var en del deprimerande ord så här i ett regnigt Sverige)

måndag 4 augusti 2008

Ett inslag från Demmo-scoop och stjärnreportern Tintin - Fuskande mäklare och direktörer


Med anledning av några aktuella samhällsfenomen har Demmo-scoop låtit göra en undersökning i mäklarbranschen.


Antalet fastighetsmäklare som varnas har ökat kraftigt under det första halvåret i år. Det handlar främst om bokföringsbrott men också ofta om slarv och brister i kontrakt, bluff- och lockpriser, riggade budgivningar… Girighet tycks driva dessa mäklare till helt sjuka handlingar. Olagligheter och lurendrejeri som drabbar människor som gör - kanske sitt livs största affär.

Demmo-scoop passade på att undersöka hur dessa mäklare står politiskt.
I senaste valet sa sig;
67% ha röstat på Det väldigt mörkblå herreklasspartiet
12% ha röstat på Ultrakonservativa-kristna-höger-om-högerpartiet
10% ha röstat på Nästan lika mörkblå – men som benämner sig som liberala- partiet
11% ha röstat på andra partier eller inte röstat alls

Något överraskande var det kanske att INGEN sa sig ha röstat på det Samhällsbärande sociala demokratiska partiet.

Journalisten Tintin har också med fara sin mentala hälsa låtit intervjua ett antal företagsledare, styrelseproffs - makthavare i det privata näringslivet – som har genomfört/varit delaktiga i stora utlandstransaktioner. Affärer där antingen enorma kassaflöden slussas via olika länder/banker till skatteparadis eller där affärerna i Svea Rike sköts via bolag etablerade i samma ”Hitte-på-länder” – allt för att svindla Svea Rikes folk på skattemiljarder.

De intervjuade har visat sig vara av samma giriga kaliber som Krösus Sork och CM Burns.
”Målet helgar medlen – vill man bli snuskigt rik så bör man vara kapabel till vilka oärliga och omoraliska handlingar som helst – annars är man en loser” säger en av direktörerna.

I intervjuerna så har Tintin tagit upp Demmmo-scoops senaste undersökning med fuskande mäklare – det visar sig då snabbt att även en stor majoritet av de giriga direktörerna sympatiserar med Det väldigt mörkblå herreklasspartiet.

Skattemiljarder går förlorade och många små konsumenter och företagare blir lurade av oseriösa gnidna affärsman – som gör snabba/stora penningtransaktioner och ibland tömmer företag/kör dem i konkurs – när väl pengarna är säkrade i ”Hitte-på-länder” som Liechtenstein, Nangijala, Jersey, Magic Kingdom, Cypern, m.fl.

Det tragiska är också att dessa sanslöst penningkära och fuskande (ibland kriminella) mäklare och direktörer smutskastar hela branscher – förtroendet för mäklare och företagsledare sjunker likt en gråsten i havets djup – mängder av seriösa företagsledare och mäklare blir drabbade. (Dags att sanera!)

En slutsats som vår reporter Tintin gör är att; om dessa fuskare skulle ha läst Bamse som små och förstått de budskap som berättelserna där förmedlar – så hade vi haft ett mycket ärligare och rikare samhälle!