tisdag 19 maj 2009

Björklund är återigen i farten med sina tankar om att införa elitklasser och elitskolor!


Argumentet som Björklund, Allianspartierna och många av deras sympatisörer tjatar om och om igen – och som jag snart kräks på:

”Den skola sossarna vill ha innebär att dom begåvade eleverna ska anpassa sig till de svaga.”

Kvalificerat skitsnack och en medveten extrem förvanskning av s-skolpolitik!

Vi socialdemokrater vill INTE att några elever ska anpassa sig till andra elevers nivå.
VI VILL ATT UNDERVISNINGEN ALLTID SKA ANPASSAS TILL VARJE INDIVIDS/ELEVS NIVÅ!

Björklund förstår inte vad hans politik innebär – han förstår inte vilka otroliga vinningar det är för vårt samhälle med en skola där alla elever ryms och får utvecklas efter sina förutsättningar. Där eleverna för möta andra barn med andra förutsättningar. Där olikheterna skapar en dynamik, en kraft (nya infallsvinklar, idéer, förståelse), osv.
En sammanhållen skola är med och skapar ett sammanhållet samhälle!

Framtidens skola är givetvis en skola för alla, där det ges möjligheter att utvecklas utifrån intresse, behov, talang och andra olika förutsättningar. Där är målen individuella (barn ska aldrig bromsas i sin utveckling – de ska hjälpas, vägledas och uppmuntras). Särskilt begåvade barn och barn med behov av särskilt stöd ska bli sedda och stimulerade!

Framtidens skola måste givetvis ha goda/kompetenta pedagoger som klarar av att lägga upp undervisning där eleverna arbetar på olika nivåer (utifrån egna mål/intressen/behov/förutsättningar, etc.) och där undervisningen matchar elevernas olika lärstilar.

(Och glädjande nog så är det redan idag otroligt många pedagoger som strävar efter att undervisa på detta sätt!)

Lärarutbildningen måste utformas så att den rustar pedagogerna på rätt sätt – stämmer överens med den verklighet/de krav som finns i framtidens skola. Kommunerna måste givetvis också ge resurser till skola så att en individanpassad undervisning är möjlig!

Sorteringsskola, elitistiskt tänkande, segregerad/uppdelad skola = Björklunds skola, är INTE framtidens skola. En sådan skola (ett sådant skolsystem) är bara korkat – det är att förflytta Sverige mer än hundra år bakåt i tiden!


PS. Och givetvis kan vi i gårdagens Norrtäljetidning se att ledarskribent Carlsson åter igen haft nytta av sin gamla stencilapparat och spottat fram en blåfärgad stencil som rabblar upp exakt samma tankar som sorteringsminister Jan (en Björklundmärkt kopia).

Så trist med floskler, dravel och falskhet!Damp ner ett brev idag från vår lokale överstelöjtnant-nya moderaterna-riksdagsledamot – Göran Pettersson. Adresserat till familjen Nilsson – men givetvis ett massutskick till alla hushåll i Norrtälje kommun.

”Hej! Jag skriver till dig och din familj för att kort berätta vad moderaterna och Alliansen för Sverige gör för att möta den lågkonjunktur som nu sveper över världen…”

Överstelöjtnanten lyckas nämna att vi befinner oss i en kris/lågkonjunktur sex gånger i sitt lilla brev på en A4 (oj – gör vi – tack för informationen), men vad moderaterna gör för att möta lågkonjunkturen (det Göran säger sig vilja berätta) framgår inte så tydligt.

Göran skriver att Sverige drabbats svårt ”trots att vi har skött ekonomin bra och tagit ansvar…framförallt genom att undvika stor skuldsättning.” Hm…var det inte så att den moderatledda regeringen kom till dukat bord – som ett resultat av att den förra socialdemokratiska regeringen skött ekonomin så exemplariskt? Och är det inte så att regeringen nu skuldsätter Sverige för att kunna finansiera de skattesänkningar som moderaterna drivit igenom?

”Alliansregeringen bemötte redan i ett tidigt skede krisen med offensiva åtgärder.” fortsätter Göran. ??? Gjorde dom? På vilket sätt då? Inget konkret redovisas i brevet!

Här kommer falskheten: ”I riksdagen har vi i Alliansen beslutat att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare”. Det låter ju fint Göran. Varför nämner Göran inte i brevet att de som fått störst skattesänkningar är höginkomsttagarna? Hm…det kanske skulle se lite illa ut. Falskt var ordet. Redovisa hela sanningen! (Och då också att skattesänkningarna bl.a. finansieras genom försämrade sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar samt med lånade pengar).

Överstelöjtnanten lyckas sedan sätta något form av rekord i floskler/dravel/falskhet då han skriver; ”Och i svåra tider är det extra viktigt att kunna samlas kring en gemensam värdegrund”. Det framför en företrädare för dem som idag ökar klyftorna i vårt samhälle, ligger bakom en politik där resurserna till skola, vård och omsorg minskar, där ungdomsarbetslösheten är groteskt hög, där socialbidragen och utanförskapet ökar, där pensionärerna får det allt sämre och arbetslösheten ökar för varje dag!


Look-a-like: Här ser vi tydligt varifrån Dorsin har hämtat sitt luriga smile som han lägger sig till med då han företräder de blå i Parlamentet!
PS. En fråga: är det någon som vet om det där blåa regeringspartiet heter moderaterna, nya moderaterna eller det nya arbetarpartiet?

måndag 18 maj 2009

Täby och De sju dödssynderna

Visst är det fantastiskt av kommunen i Täby att erbjuda tjejerna i åldern 11-13 år att få möjlighet att praktisera de sju dödssynderna! Kommunen erbjuder i sommar barnen att gå på ”shoppingkollo” – sommarkursen ”Girl & The City”

Den vanligaste listan över dödssynderna lyder…följande dödssynder är obligatoriska i kursen Girl & The City:

Högmod (storhetsvansinne, fåfänga; eller åtminstone övermod; Hybris)
Girighet
Vällust (otukt eller begär)
Frosseri
Lättja (likgiltighet)

Jag är dessutom övertygad om att kursledarna och deltagarna lätt kommer att få in Avund och Vrede (I vissa fall även hämnd) i schemat - under undervisningens gång!

Grattis alla Täbybor! I god entreprenöriell anda (nja?) så har kommunen verkligen lyckats skräddarsy ett kollo som matchar invånarnas efterfrågan och behov!

Det mest tragiska med det hela är att Täby kommun meddelat att sommarkursen är fullbokad! (Min reaktion – vad fan, är det sant!?)
… säger en del (om delar av) befolkningen i Reinfeldtkommunen!Kollo-
ledarna?


Ett tips från mig – (som medlem i humanisterna m.a.o. ateist, fantastiskt att JAG tipsar om dygderna!) – till Täbys invånare: Det finns MASSOR av ANDRA aktiviteter som är vettiga/givande/roliga/nyttiga/härliga. Aktiviteter som i stället kan kopplas till dygderna!

Den vanligaste listan med dygderna lyder:

Dygd - (motsats till vällust)
Öppenhet - (motsats till girighet)
Avhållsamhet - (motsats till frosseri)
Flit - (motsats till lättja)
Tålamod - (motsats till vrede)
Medmänsklighet - (motsats till avund)
Ödmjukhet - (motsats till högmod)


Apropå mina inlägg om privat vård och omsorg samt privata skolor (t.ex. i Reinfeldts Täby!). Det kanske är dags att införa ett system i Sverige med non-profit-vård!