fredag 27 augusti 2010

Björklund och Kjell spelar AllanUnderbart att se i intervju efter intervju och i tidningsartikel efter tidningsartikel att människor inte går på Björklunds snack om Kalle som spelar Allan, om burkaförbud, om hårdare tag och disciplin!

Jag som arbetat som lärare i många år vet vad som fungerar i skolan, jag har sett att ALLA elever kan nå målen, att alla elever kan vända dåliga trender – från att ha svårt med motivation, svårt att lära, att må dåligt till att finna arbetsglädje, målsättningar, känna att man är bra/duger, må bra, få en god kunskapsutveckling. Ger man varje barn rätt stöd, hittar rätt lärstilar, osv. kan alla lyckas!

Men då går det inte att resonera som Björklund och Ann S Philgren (den moderata ordf. i barn- skolnämnden) – att storleken på klasserna inte spelar någon roll, att det inte påverkar studieresultaten, att tuffare tag ordnar allt... Under moderaternas styre har klasstorlekarna ökat, mindre stöd till barn med särskilda behov, färre lärare i skolan, osv. Enligt skollagen ska ALLA barn få den hjälp de behöver får att kunna nå målen och all undervisning ska vara individanpassad – så ser det inte ut!

De borgerliga har misslyckats kapitalt – både från riksnivå och kommunnivå! Vi behöver en snabb förändring och ett medel som tycks behövas är en skärpt lagstiftning, något som tryggar barnens intressen och behöv. Det behövs tydliga riktlinjer för att säkra en likvärdig skola för alla elever!

Vår socialdemokratiska skolpolitik leder till en tryggare förskola- och skola, där barnen mår bra och där förutsättningar ges till ALLA när det gäller god social- och kunskapsutveckling!

Kjell Jansson dök upp på scenen (likt en pajas - något som alla lärare jag talat med framfört) under upptaktsdagarna för alla grundskolans lärare i kommunen – under vår arbetstid höll han ett valtal och han lovade då att om han fick fortsatt mandat så skulle förbättringsarbete ske för skolan – största löftet var en bärbar dator till alla lärare.

Tack för att du tog vår tid Kjell – du visade att du inte kan någonting om skolan, du visade att du inte brytt dig någonting om skolan och att du inte har något av värde att komma med inför framtiden! Att du inte gjort någonting för att förbättra för våra barn i kommunen är skrämmande – men nu vet vi att det kanske ändå är bättre när du inte gör någonting, för när du försöker göra något så blir det bevisligen bara sämre!

Makskifte nu = en Ny förvaltningsledning – förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan ledning och medarbetare. Mer pengar till skolan, fler behöriga lärare, mindre barngrupper i förskolan – 5 barn per årsarbetare, garanterad lärarledd extra undervisning för elever som inte når årskursens kunskapsmål, skapa en personalpool för att snabbt hitta vikarier, osv.

torsdag 26 augusti 2010

Hyckleri och förbannad populism!Alliansregeringen och vår kommuns moderatstyrda ledning dumförklarar medborgarna med sina utspel i valkampanjandet. Major Björklund kom med ett löfte häromdagen om att under nästa mandatperiod tillföra en halv miljard till skolan – ett riktat statligt stöd till fler skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor Barn i skolan mår dåligt och behöver stöd” (Jan Björklund!), liknande utspel har kommit de borgerliga i vår kommun.

Men för i helvete – vi har alla vetat om att många barn och ungdomar mår både psykiskt och/eller fysiskt dåligt och att detta har ökat under Alliansens tid vid makten, i vår kommun med 12 års borgerligt styre ser det katastrofalt ut. Jag som lärare har sett och ser detta uppenbara och vi socialdemokrater har larmat högt och kraftfullt – vi har kommit med mängder av tydliga förslag på åtgärder och vi har i våra budgetförslag alltid lagt stor vikt vid att prioritera skolhälsovården.

Alliansregeringen har haft ansvaret i fyra år och inte gjort något, likaså vår kommunledning – men de har valt att enbart stillasittande titta på samtidigt som de sänkt skatterna rejält för de rikaste, samtidigt som de minskat lärartätheten, samtidigt som de minskat antalet skolsjuksköterskor och kuratorer! Var är självkritiken, var finns insikten (i tid!), var finns ansvarstagandet?

Svenska folket är inte dumma - Norrtäljes kommuninnevånare är inte blinda, de har liksom vi socialdemokrater sett vad de styrande gjort och vad de framförallt inte gjort . Att komma med populistiska utspel nu är ett hyckleri och ett hån mot alla - och främst mot alla de barn och ungdomar som mår dåligt, de som är och varit i behov av stöd och hjälp!

Vi socialdemokrater tänker ta Norrtälje kommuns skola från sista plats till täten när vi vinner valet – vi tänker omedelbart; tillföra skolan 47,4 miljoner i extra pengar (under två år), personaltätheten kommer öka (en grundplattform med 8 behöriga lärare per 100 elever), elevhälsan kommer stärkas – fler skolsköterskor och kuratorer, riktade insatser för barn med särskilda behov, osv.

Och våra löften är skarpa, det är en politik som vi fört under hela den gångna mandatperioden och det är satsningar som vi kan finansiera – vi prioriterar barnen före skattesänkningar för de mest välbärgade.

Pinsamt hyckleri och populism överlåter vi till Kjell Jansson och Jan Björklund.

måndag 23 augusti 2010

RUT en del av Alliansens systemfel
Jag blir beklämd när jag läser alla dessa insändare och debattinlägg som målar upp de som verkar inom hushållsnära tjänster som offer. Jag börjar undra om det inte är något bluffkampanjande från välbärgade ungmoderater i Djursholm.


”De rödgröna vill göra mig bidragsberoende” – Vad? När man läser argumentationen i dessa inlägg så kan jag inte tolka det som annat än en gigantisk smutskastning mot alla företagare som varit verksamma i branschen innan RUT infördes – ett hån mot företagare som inte varit bidragstagare och som betalat skatt och avgifter på ett korrekt sätt. Nu låter det som att det INTE GÅR att bedriva verksamhet inom denna sektor utan RUT (konstigt?). En fråga till alla er som argumenterar på detta sätt: hur kan det komma sig att det inom denna bransch måste finnas ett bidragssystem (RUT) för att företagande ska kunna fungera men inte inom andra branscher - jag har massor av vänner och släktingar som driver egna företag, inte fan kräver de någon form av ”RUT-avdrag” för att kunna vara verksamma, och de utför vita jobb/tjänster. Argumentationen är ett hån mot alla andra branscher som på ett schyst och hederligt sätt bidrar med goda arbeten, samhällsnytta, skatter, osv. Något som givetvis de som verkar inom hushållsnära tjänster också kan – det har massor av goda entreprenörer bevisat genom tiderna!


Något som också ofta förs fram i debatten från RUT- avdragsanhängare är att systemet är så bra för vanliga människor som har svårt att få ihop livspusslet – att det är ett system som är bra för barnfamiljer, ensamstående pappor/mammor, osv. Men det har tydligt visat sig att systemet är till för de redan välbärgade – de som redan tidigare mycket väl hade råd med tjänsterna utan avdrag och som även nu har råd att betala vitt och utan bidrag!


”Bara 107 av 81 000 Endast 6 promille av låginkomsthushållen köper hushållsnära tjänster och bland medelinkomsttagarna köper endast 1 procent hushållsnära tjänster.
Majoriteten av avdragen som beviljats kommer från den fjärdedel av hushållen med högst inkomst. Ensamstående föräldrar har pekats ut som nya köpare av tjänsterna, men av de 81 000 hushåll som beviljades avdrag var endast 107 av dem ensamstående föräldrar med låg inkomst.”


Vissa undersökningar pekar på att RUT inte är någon stor valfråga – men för mig är det ett tydligt exempel på ideologiska skillnader och på de systemfel som finns inbyggda i Alliansens girighetskapitalistiska bygge – ett system som i grunden alltid bygger på att de som redan har det bäst ställt ekonomiskt i vårt samhälle ska få det ännu bättre!
Dags att åteupprätta de vackra orden och föra in dem i vårt samhällsbyggande igen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vackert!