fredag 27 augusti 2010

Björklund och Kjell spelar AllanUnderbart att se i intervju efter intervju och i tidningsartikel efter tidningsartikel att människor inte går på Björklunds snack om Kalle som spelar Allan, om burkaförbud, om hårdare tag och disciplin!

Jag som arbetat som lärare i många år vet vad som fungerar i skolan, jag har sett att ALLA elever kan nå målen, att alla elever kan vända dåliga trender – från att ha svårt med motivation, svårt att lära, att må dåligt till att finna arbetsglädje, målsättningar, känna att man är bra/duger, må bra, få en god kunskapsutveckling. Ger man varje barn rätt stöd, hittar rätt lärstilar, osv. kan alla lyckas!

Men då går det inte att resonera som Björklund och Ann S Philgren (den moderata ordf. i barn- skolnämnden) – att storleken på klasserna inte spelar någon roll, att det inte påverkar studieresultaten, att tuffare tag ordnar allt... Under moderaternas styre har klasstorlekarna ökat, mindre stöd till barn med särskilda behov, färre lärare i skolan, osv. Enligt skollagen ska ALLA barn få den hjälp de behöver får att kunna nå målen och all undervisning ska vara individanpassad – så ser det inte ut!

De borgerliga har misslyckats kapitalt – både från riksnivå och kommunnivå! Vi behöver en snabb förändring och ett medel som tycks behövas är en skärpt lagstiftning, något som tryggar barnens intressen och behöv. Det behövs tydliga riktlinjer för att säkra en likvärdig skola för alla elever!

Vår socialdemokratiska skolpolitik leder till en tryggare förskola- och skola, där barnen mår bra och där förutsättningar ges till ALLA när det gäller god social- och kunskapsutveckling!

Kjell Jansson dök upp på scenen (likt en pajas - något som alla lärare jag talat med framfört) under upptaktsdagarna för alla grundskolans lärare i kommunen – under vår arbetstid höll han ett valtal och han lovade då att om han fick fortsatt mandat så skulle förbättringsarbete ske för skolan – största löftet var en bärbar dator till alla lärare.

Tack för att du tog vår tid Kjell – du visade att du inte kan någonting om skolan, du visade att du inte brytt dig någonting om skolan och att du inte har något av värde att komma med inför framtiden! Att du inte gjort någonting för att förbättra för våra barn i kommunen är skrämmande – men nu vet vi att det kanske ändå är bättre när du inte gör någonting, för när du försöker göra något så blir det bevisligen bara sämre!

Makskifte nu = en Ny förvaltningsledning – förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan ledning och medarbetare. Mer pengar till skolan, fler behöriga lärare, mindre barngrupper i förskolan – 5 barn per årsarbetare, garanterad lärarledd extra undervisning för elever som inte når årskursens kunskapsmål, skapa en personalpool för att snabbt hitta vikarier, osv.

Inga kommentarer: