torsdag 26 augusti 2010

Hyckleri och förbannad populism!Alliansregeringen och vår kommuns moderatstyrda ledning dumförklarar medborgarna med sina utspel i valkampanjandet. Major Björklund kom med ett löfte häromdagen om att under nästa mandatperiod tillföra en halv miljard till skolan – ett riktat statligt stöd till fler skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor Barn i skolan mår dåligt och behöver stöd” (Jan Björklund!), liknande utspel har kommit de borgerliga i vår kommun.

Men för i helvete – vi har alla vetat om att många barn och ungdomar mår både psykiskt och/eller fysiskt dåligt och att detta har ökat under Alliansens tid vid makten, i vår kommun med 12 års borgerligt styre ser det katastrofalt ut. Jag som lärare har sett och ser detta uppenbara och vi socialdemokrater har larmat högt och kraftfullt – vi har kommit med mängder av tydliga förslag på åtgärder och vi har i våra budgetförslag alltid lagt stor vikt vid att prioritera skolhälsovården.

Alliansregeringen har haft ansvaret i fyra år och inte gjort något, likaså vår kommunledning – men de har valt att enbart stillasittande titta på samtidigt som de sänkt skatterna rejält för de rikaste, samtidigt som de minskat lärartätheten, samtidigt som de minskat antalet skolsjuksköterskor och kuratorer! Var är självkritiken, var finns insikten (i tid!), var finns ansvarstagandet?

Svenska folket är inte dumma - Norrtäljes kommuninnevånare är inte blinda, de har liksom vi socialdemokrater sett vad de styrande gjort och vad de framförallt inte gjort . Att komma med populistiska utspel nu är ett hyckleri och ett hån mot alla - och främst mot alla de barn och ungdomar som mår dåligt, de som är och varit i behov av stöd och hjälp!

Vi socialdemokrater tänker ta Norrtälje kommuns skola från sista plats till täten när vi vinner valet – vi tänker omedelbart; tillföra skolan 47,4 miljoner i extra pengar (under två år), personaltätheten kommer öka (en grundplattform med 8 behöriga lärare per 100 elever), elevhälsan kommer stärkas – fler skolsköterskor och kuratorer, riktade insatser för barn med särskilda behov, osv.

Och våra löften är skarpa, det är en politik som vi fört under hela den gångna mandatperioden och det är satsningar som vi kan finansiera – vi prioriterar barnen före skattesänkningar för de mest välbärgade.

Pinsamt hyckleri och populism överlåter vi till Kjell Jansson och Jan Björklund.

Inga kommentarer: