söndag 12 september 2010

Välfärdens kärna – Alliansens myt!


Välfärdens kärna” - vad för slags kärna? En kärna är det som finns kvar när vi tagit bort helheten – frukten är helheten, FRUKTEN är välfärden. Kärnan är det som vi kan plantera – något som kan ge nya frukter, något som kan skapa utveckling, förgreningar - ett helt vackert fruktträd!

Vi ska inte ha någon äppelskruttsvälfärd i vårt land – vi ska ha en mogen god välfärdsfrukt som räcker till ALLA!

Alliansens ord om välfärd är givetvis tomma ord – en myt! Att höra moderater ta ordet välfärd i sina munnar är höjden av hyckleri – gammel moderaterna var trovärdigare, de använde aldrig ord som välfärd, solidaritet och tillsammans – för dem var dessa ord och dess betydelse tabu, något motbjudande/spetälskt. Bildt är av den gamla stammen – vi har aldrig hört honom prata om solidaritet – att bry sig om varandra = något kommunistpåfund. Men dagens moderater slänger sig gärna med dessa socialistiska begrepp – allt för att locka och vilseleda… de kallar sig t.o.m. för arbetarparti – höjden av absurditet! Men när de ställs mot väggen för att förklara sin ideologi – då slingrar de sig, då bollas frågorna tillbaka, då blir det ofta tyst. Sedan – när de sitter bakom stängda dörrar med sina partifränder – då skrattar de gott – då är de nöjda över att de lyckats lura och vilsefört så många väljare – då talar de till varandra på klassiskt sätt – då är dem det mörkblå högerparti som dem alltid har varit!

Medborgare – låt er inte luras… när Reinfeldt lovar 500 kr mer i plånboken – menar han 5000 mer till de välbesuttna…då menar han utförsäljning av vårt gemensamma och höjda priser/avgifter i välfärden…då menar han ökade klyftor - då talar han till dem som ger Moderaterna miljonbelopp i "hemliga" gåvor och som räknar med att få tillbaka!

Medborgare – se till helheten, se vad ordet solidaritet betyder för Dig, vad tillsammans betyder för Dig, vad välfärd betyder för Dig!
Tänk själv... granska Alliansen KRITISKT!
Uppmaning från kanditat Nilsson (räknar med Din röst!)Inga kommentarer: