tisdag 4 augusti 2009

Argument för statlig skola!


Ytterligare ett argument (enligt mig) för ett återförstatligande av skolan har de senaste dagarna presenterats i en rapport!

Jag har många gånger tidigare framfört en mängd argument om varför skolan bör ha staten som huvudman – skillnaderna mellan hur kommuner (och skolor) hanterar uppdraget SKOLA är helt enkelt för stora (och det gäller inom alla områden: lärarnas kompetens/behörighet, resursfördelning till elever med särskilda behov, resursfördelning till elever i allmänhet, IT-satsningar, osv. – och så skolmaten också!).

Allt fint snack från politiker och vissa tjänstemän (ofta då skolchefer) om en likvärdigskola för alla – att alla elever ska få samma möjligheter, att resurser ska fördelas utifrån behov och inlärningsstilar… Allt är bara kvalificerat SKITSNACK!

Ordning och reda i hur skolan sköts tack – det är väl ord som du känner igen major Björklund!


Det olämpliga i att låta stora vårdbolagsjättar - som sysslar med tvivelaktiga affärer och som enbart tänker på profit – sköta den offentliga vården/omsorgen har återigen bekräftats (även detta har jag tidigare behandlat ingående – när ska Allianspolitikerna fatta?).


Marianne Samuelsson - "Jag är lockad i en fälla…”, du är patetisk Marianne – skönt att du nu avgått (eller rättare sagt fått kicken av Odell). Se till att tillsätta en kompetent person med moral nu Alliansregeringen – och ingen ”politisk kompistillsättning för lång och trogen tjänst” som Ni lovade avskaffa men hittills inte gjort. Upp till bevis!

Inga kommentarer: